Potresni prizori dece u ustanovamaInicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom objavila je izveštaj o svom terenskom istraživanju o kršenju prava i nehumanom postupanju sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koja su zbrinuta u socijalnim ustanovama širom Srbije. Potresne prizore stanja u kom se deca nalaze i uslova u kojima žive zatekli su istraživači u sedam ustanova socijalne zaštite i opisali ih u izveštaju "Zaboravljena deca Srbije".

Deca u metalnim krevecima nalik kavezima, zgrčena i veoma tankih udova, dete u kolicima naslonjeno na mekanu prečku, obmotanu samolepljivom trakom, deca koja se samopovređuju, udaraju se i plaču nisu scene iz košmara, već realni stravični prizori zatečeni u sedam ustanova socijalne zaštite. „Ovo mesto je paklena rupa“ – tim rečima jedna od istraživačica opisuje ustanovu u kojoj su deca jedno vreme vršila nuždu u rupi u podu.

„Na mene je veoma jak utisak ostavio položaj devojčica i žena sa smetnjama u razvoju u ustanovama socijalne zaštite, s obzirom da su one izložene kontroli rađanja, odnosno davanja kontraceptivnih sredstava bez njihovog pristanka i bez njihovog znanja“, kaže Maša Pavlović iz Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom.

Slična svedočenja zabeležena su u izveštajima 2007. i 2012. godine, ali su zaboravljena. Inicijativa navodi da je godinama unazad ukazivala Vladi na veoma loše uslove i zanemarivanje, ali da nije bilo adekvatnog reagovanja. Na pitanja N1 Ministarstvo za rad nije odgovorilo, ali se oglasilo saopštenjem i pozvalo nevladine organizacije da dostave dokaze o svojim tvrdnjama iz izveštaja.

„Iznošеnjе paušalnih tvrdnji o ovako ozbiljnom kršеnju zakona i standarda, bеz toga da su nеvladinе organizacijе dostavilе nadlеžnim organima jasnе dokazе, krajnjе jе nеodgovorno i nеozbiljno, sa jasnim ciljеm urušavanja sistеma socijalnе zaštitе i uznеmirеnja javnosti“, navodi Ministarstvo za rad.

Komitet pravnika za ljudska prava ima drugu poruku.

„Mislim da nije na nevladinim organizacijama da dostavljaju dokaze o tvrdnjama do kojih su došli prilikom ovog istraživanja, već je na nadležnim organima da svako u okviru svojih nadležnosti i na osnovu indicija koje su dobili kroz ovaj izveštaj preduzmu hitne mere i što pre ispitaju ove navode i na osnovu rezultata takvih ispitivanja pokrenu odgovarajuće postupke poput odgovornih lica“, rekla je pravna savetnica u Komitetu pravnika Teodora Tomić.

Nakon izdatog saopštenja, ministarstvo je na sastanak pozvalo Inicijativu koja je objavila izveštaj o istraživanju.

„Sa ministarkom Tepavčević je dogovoreno formiranje stručnog tima koji bi činili predstavnici ministarstva i Inicijative za prava osoba sa invaliditetom da bi se zajedno išlo u posete, ministarku su interesovali koji su to sledeći koraci koji mogu da budu preduzeti i šta bi moglo biti relativno brzo rešeno“, dodala je Maša Pavlović.

U izveštaju se navodi da 79 odsto dece i odraslih ostaje u institucijama duže od 10 godina, a da je dominantan uzrok napuštanja institucije – smrt.

Izvor: N1 Beograd