Konačna odluka Beogradskog univerziteta: Siniša Mali nije doktor nauka i nema diplomuOdbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu potvrdio je u drugostepenom postupku rešenje (sada već bivšeg) dekana Fakulteta organizacionih nauka Milije Suknovića, koji je ministru finansija Siniši Malom izrekao meru javne osude zbog neakademskog ponašanja prilikom izrade doktorske disertacije, saznaje Danas.

Kako piše Danas, Odbor je odbio kao neosnovanu žalbu koju je Siniša Mali uložio na rešenje bivšeg dekana, a takođe je odbacio žalbu profesora Dušana Teodorovića i Ognjena Radonjića, zato što je podneta od neovlašćenog lica.

Prema njihovim saznanjima, ovlašćena lica za podnošenje žalbe u ovom slučaju su bila jedino rektor Univerziteta u Beogradu (u tom trenutku profesorka Ivanka Popović) i Siniša Mali, pa je iz tog razloga žalba odbačena.

Rešenje Odbora za profesionalnu etiku je konačno i kada i zvanično stigne na Univerzitet biće prosleđeno Senatu UB koji donosi odluku o poništavanju diplome.

Za sada se ne zna da li će se o tome Senat izjašnjavati na narednoj, decembarskoj sednici, pošto, kako nezvanično saznajemo, dnevni red još nije utvrđen.

Podsetimo, da je Senat već jednom, tačnije 12. decembra 2019. poništio diplomu na osnovu rešenja Odbora za profesionalnu etiku koji je utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog, čime je on povredio član 22 Kodeksa profesionalne etike (odnosi se na plagiranje) jer je „u delu disertacije doslovno preuzimao tekstove, odnosno cele pasuse iz tekstova drugih autora, bez navođenja njihovih imena“.

Nakon toga Mali je uložio žalbu pa su svi prethodni koraci „pali“ na Upravnom sudu zbog proceduralnih propusta.

Ti propusti su ispravljeni nakon što je bivši dekan FON-a postupio po nalogu suda i izrekao Malom meru za povredu Kodeksa profesionalne etike, a na to rešenje su uložene pomenute žalbe Siniše Malog i dva profesora Beogradskog univerziteta o kojima je Odbor za profesionalnu etiku odlučivao.

Sada ostaje da se vidi kada će najnovije rešenje Odbora stići na Senat i da li će članovi tog tela glasati za poništavanje diplome.

Od 1. oktobra sastav Senata je nešto izmenjen, ali je dobar deo dekana koji su se izjašnjavali u decembru 2019. i sad u Senatu.

Tadašnja odluka kojom je diploma poništena doneta je jednoglasno.