JELENA OBUĆINA - Dobro veče, vreme je za bajku, jer kad može predsednik ujutro, možemo i mi uveče



Jelena Obućina, uvodni komentar za Dnevnik Nova S