VIKTOR IVANČIĆ - Bilježnica Robija K: Klanje kroz gusto granjeViktor Ivančić, Feral Tribune 10/8/1993

Robi K. (IIIa)

Ja i moj drug Dino smo utiho čučili na teraci. Mi smo ćiribimbili sa kanočalima u parkiju. Ona Nela svinjogojstvo je motala se iza i čekala je red za ćirbimbilo. Dino je dzirnijo kroz kanočal u parkiju i mrmorio je: "C-c-c-c... Viš ti koji je to đir, j-bate... natovariš dvista zelenih u kamijon, onda ih dovedeš na more, onda razapneš šatore i iskipaš zelene u sred grada... Lako li je tako, u pene..." Ja sam ćiribimbio i rekao sam: "Ma živi nered, čoviče! Više se nemaš u gradu di popišat a da ne naletiš na gomilu zelenih... Gleaj samo koliko ih je u našoj parkiji.... c-c-c-c..." Dino je nabijo kanočal na nos i rekao je: "lspaliću, čoviče, ima ih mali miljon... Eeee, da je sad priklat jedno dva komada!!!" Ja sam rekao: "Ma šta dva, j-bate patak?! Na ovu vručinčinu kad ti uskuva mozak?! Pa prikla bi ih baremko sedam-osam!!!" Samo onda je iza Nela svinjogojstvo viknila: "Poala šta ste ogavni! Oćete više prestat s kenjažom,a ?!" Ja i Dino smo se okrenili u čudilu. Dino je Neli rekao: "Oala šta se pravimo finćukasti! Misliš ako si ženskica da ti sad ne bi priklala jednu zelenu, a?" Nela je viknila: "Bljah! Naravski da ne bi, nisam ja krvožedna! Plus ne mrzim zelene!" Ja sam rekao: "Pa ja ih baš volim! Ali samo kad se skroz olade! Onda bi ih kla do nemilosti, he-he..." Samo tu je Nela svinjogojstvo začepenzi i spustila je glavu. Njoj su potekle suzice žalosnice. Onda je ona prošapućala: "Meni je mama porijeklom zelena..." Ja i Dino smo najprvo razrogačili oči. Onda smo for gas blokali od smijade. Dino je Neli rekao: "He-he, pa vidi ti se po kumbaturi, j-bate! Pari daš sad prsnit kao dinjamit, he-he..." Ja sam govorijo: "Bez brige Nela, pa ne bi mi tebi priklali tvoju mamu! Nego samo ove zelene šta su ih iskipali iz kamijona!" Nela je dreknila: "A sram vas i stid bilo! Kako možete bljezgarit takve grubosti o muslimancima! l oni su ljudi!" Ja sam opalijo naivu: "Kakvi sad muslimanci, j-bate noj? I kako ti ove dinje u parkiću mogu bit ljudi?!" Nela je samo zinila od iznereda. Dino je njoj rekao: "Misliš ako tebi je mama porjeklom od dinje da odma i dinje su porjeklom od ljudi?" Nela je najprvo gledala u tupilu. Onda je ona pitala: "La-la, a od koga su porjeklom ljudi šta nam prodaju dinje?" Ja sam rekao: "Oni su od dinjosaurusa!"

Meni su doma u portunu pobunile se dimije. To je onaj Bezmalinović sa drugog cjelo popodne urlikao. On je đipao po kući i derao se: "Di mi je?! Di mi je, ženo, di mi je?!" Bezmalinovićka je njega pitala: "Šta di ti je, j-bemu miša potopira?!" Bezmolinović je vikao: "Di mi je pištolj da se ucmekam! Di mi je?!" Bezmalinovićka je rekla: "Akoš se sto posto napucat ja ću ti ga probat nać!" Onda je moj tata skočijo iz hotelje. On je rekao: "E više mi je prepun kua ove pobune dimija u portunu! Ajmo ekipa svi vanka na piće! lspaliću na ganglije ako ovdi ostanem!" Onda smo mi cjela porodica izgibali vanka u đir na pićenzi. Ja i mala Damjana smo srkali po mirindu i kolu. Mama i tata su srkali po kavicu i pivo. Tata je mami rekao da malo ga j-be platežna moć i da ima li ona takujin za platit. Mama je rekla: "Imam ja takujin! Samo ne znam di mi je!" Tata je viknijo: "I ti me brumaješ sa dimijama, je li? Pa zbog toga sam uteka iz kuće!" Mama je u roku odma začepila labrnju. Tata je od nervoznosti Damjani opalijo kacot zbog srkanja. Ja sam fasovao penkalu za kopanje nosa. Onda je tata zovnijo obera za platit. Ober je rekao: "Samo malo, da vidim di mi je!" Tata je zaškrgutao zubima: "Evo ga i ovaj... dimije za dimijama!" Oberu je bilo nekuženje na kvadrat. On je rekao: "Aha, našao sam! Evo, izvolite rakun!" Tata je opalijo čudilo: "Kakvi rakun, j-bate?" Ober je rekao: "Rakun, bogati! Za platit!" Tata je rekao: "Pa valjda račun, j-baga led?" Ober je rekao: "E, moj šjor, ali vi niste čuli za palatalizaciju?" Tata je rekao: "Patalali... palituli... za šta?" Ober je rekao: "Palatalizacija! K·g·h u č-ž-š i obratno! Nisu svi ober papani, znate!" Tata je rekao: "Ti to mene zaj-bavaš, je li?" Ober je raširijo ruke: "Ma nikog ja ne zaj-bavam, čoviče! lzvolte platit rakun i mirna bosna!" Tata je viknijo: "Slušaj, boli mene čuna za tu tvoju patalalizaciju! Ne možeš ti brumavat goste!" Ober je rekao: "Ja se samo držim pravila i zakona! To je sabor izglasao!" Tata je rekao: "A je li? E pa onda ću i ja platit po patalalizaciji!'' Onda je tata se dignijo od stola i čopijo se za šlic. Ober je skočio: "Čujte, nemojte mi ovdi pravit skandal! Ja samo oću da platite mi rakun!'' Tata je rekao: "Pa viš da vadim kunu!"