VIKTOR IVANČIĆ - Bilježnica Robija K: Akcija VukovarViktor Ivančić, Feral Tribune 7/3/2008

Robi K. (IIIa)

Učiteljica Smilja je ugibala u razred i tresnila je sa dnevnikom po klupi. Onda je ona pitala: ''Ko je redar?" Ona tuljanica Niveska je dignila se iz svoje klupe i rekla je: ''Ja sam redar!" Uča Smilja je njoj rekla: ''Redar, jesu svi učenici prisutni na nastavi?" Tuljanica Niveska je rekla: "Svi učenici su prisutni na nastavi, samo su Robi i Dino opravdano odsutni!" Uča je okrenila se prema njoj i pitala je: ''Ko?" Tuljanica Niveska je rekla: "Dino i Robi! Oni su opravdano odsutni!" Uča Smilja je skupila usta i zapiljila se u tuljanicu Nivesku. Onda je ona nju pitala: ''Šta ti to uopće znači opravdano odsutni?" Tuljanica Niveska je rekla: "Znači da su išli sa Torcidom u Vukovar!" Učiteljica Smilja je zaškarpunila se po faci. Onda je ona još jednom tresnila sa dnevnikom po klupi. Onda je ona podviknila: "I šta bi ja sad tribala?! Past na dupe od tolikog domoljublja?! Je li?! Ja bi sad tribala past na dupe šta su klipani išli sa bandom huligana glumit domoljube i mavat sa zastavama?! Ja bi sad tribala za njih reć da su opravdano odsutni?! E pa k-rac su opravdano odsutni! Dobiće i neopravdane i svaki po asa!" Tuljanica Niveska je nabrzihen sjela nazad na katrigu. Drugi rulja u razredu su šutili i gledali su u klupe. Učiteljica Smilja je stala ispred ploče i dreknila je: "Šta uopće radi ta Torcida u Vukovaru, a?! Koji su oni k-rac?! Koji su oni kurčevi faktor?! Idu tamo razbivat i činit nerede, eto šta rade! Siju strah i trepet, eto šta siju! Plus šta tamo napadaju jadne Srbe i truju međunacijonalne odnose! To su jedni obični huligani, a ne domoljubi! To je gadljivo šta oni čine!" Ekipa u razredu su slegnili glave prema klupama i šutili su. Kad je uča Smilja zamučala onda se čula muva kako zunzi oko plafonjere. Samo onda je uča zamavala kažimprstom ispred ploče i viknila je: ''A šta rade Robi i Dino u Torcidi?! A?! To je pravo pitanje! Uče se da postanu banda razbojnička, eto šta rade! Uče se da budu zadnji propaliteti! Razbivat, beštimavat, činit nerede, eto čemu se uče! To je živa sramota koga ja sve moram trpit u razredu!'' Rulja u razredu su držali začepljene labrnje i gledali su u klupe. Uča Smilja je mavala sa šakom ispred ploče i arlaukala je: "I sad su išli sa Torcidom u Vukovar kad se treba pisat kontrolni iz prirode! Zato su i išli sa bandom u Vukovar šta su znali da će pisat kontrolni! E pa k-rac će im to upalit! E pa k-rac ću ja imat prema njima milosti! Skrehaću im po asa da ih ne isprave do kraja života! Plus trista neopravdanih!" Samo onda smo u tom trenutku ja i moj drug Dino uletili u razred. Učiteljica Smilja je razrogačila oči i zaustavila je disanje ispred ploče. Ja i Dino smo pičili preko razreda do naših klupa. Ja sam uči rekao: ''Sori, učiteljice, malo smo zakasnili! Bili smo sa Torcidom u Vukovaru, pa nam je kasnijo vlak!" Dino je rekao: ''A onda smo žurili da stignemo na nastavu!" Ja sam rekao: "Nismo tili propustit novo gradivo iz prirode!" Uča Smilja je u nas gledala sa šokomicinom na kvadrat. Onda je ona rekla: "Nije vam danas novo gradivo, nego vam je danas kontrolni iz prirode!" Ja sam opalijo čudilo: "N bava kua? A mi mislili da je novo gradivo!" Uča je gledala u nas koljački i rekla je: "Tu ste se malo zaj-bali! Stigli ste taman na kontrolni!" Dino je rekao: "A nema frke, šta je je..." Onda smo mi dva sjeli u svoje klupe. Rulja u razredu su šutili. Uča je skupljala usta i piljila je u nas. Muha je zunzila. Onda je uča Smilja nas pitala: "A di vam je Torcida? Jel ostala u Vukovaru?" Dino je rekao: "A nije, nije... Eno ih dole ispred škole!" Uča je zinila: "Šta rade ispred škole, j-bate?!" Ja sam nakeserijo se i rekao sam: ''Čekaju nas dva torciderosa da završimo sa nastavom!" Dino je rekao: "Pa da idemo negdi feštavat i pivat domoljubne od Tompsona!" Onda je učiteljica Smilja primaknila se do prozora i ćiribimbila je u dvorište. Doli ispred škole su ekipa torciderosi pušili duvane i drinkali su mala ožujska. Tu je bilo njih dvista sa zastavama i sa šalovima. Plus su svako malo gledali prema ponistrama od škole. Uča Smilja je u roku odma odskočila od ponistre. Ona je pogledala prema meni i Dinu i pitala je: "Jesu to oni šta napadaju Srbe u Vukovaru?" Ja sam njoj rekao: "Torcida ne dili ljude na Srbe i Hrvate, nego na pošteni svit i zločince!" Uča je rekla: ''Je, je, a svi su im Srbi govna! Znam ja dobro koje se tu poruke šire!" Moj drug Dino je rekao: "Nou ćens! Torcida ne napada sve Srbe, nego samo one koji su bili zločinci!" Ja sam rekao: "E, a njih stvarno razvale! Ono, promine im lični opis!" Dino je rekao: "Njih rasture tako da ih rođena mater ne može pripoznat!" Ja sam rekao: "Ali samo zločince! Ne dobre i poštene ljude!'' Onda je uča Smilja uletila: "Ma nemoj! Kako oni znaju koji su dobri a koji su zločinci?" Dino je raširijo ruke i rekao je: ''Pa to je općepoznato!" Ja sam zapiljio se u uču i rekao sam: ''Dobri su oni koji ne zadaju kontrolne!"