Jelena Obućina: Da li je to nedavač Gazivoda i u Njujorku pobedio? 😆Jelena Obućina, uvodni komentar za Dnevnik Nova S

Izvor: Nova S