Ustavni sud objavio upozorenje: Milanović ne može biti ni mandatar za sastav buduće Vlade ni premijerUstavni sud održao je izvanrednu sjednicu oko izbora i angažmana Zorana Milanovića nakon koje su održali press konferenciju.

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović govorio je o predmetu s današnje sjednice Ustavnog suda vezanom uz nadzor nad ustavnošću i zakonitošću parlamentarnih izbora održanih 17. travnja.

Više o izvanrednoj sjednici Ustavnog suda ranije danas izvijestila je naša Nataša Božić.

Miroslav Šeparović je priopćio:

“1. Upozorenjem broj: U-VII-1263/2024 od 18. ožujka 2024. (u daljnjem tekstu: Upozorenje od 18. ožujka 2024.) Ustavni sud Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) pravodobno je upozorio Predsjednika Republike Hrvatske, g. Zorana Milanovića (u daljnjem tekstu: Predsjednik Republike), da je njegovo kandidiranje na listi bilo koje političke stranke ili nezavisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor te isticanje njega kao kandidata za predsjednika Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) nespojivo s ustavnim položajem i ovlastima Predsjednika Republike, te načelom diobe vlasti. Predsjednik Republike upozoren je da mora odmah podnijeti ostavku predsjedniku Ustavnog suda, ako se za vrijeme obnašanja dužnosti Predsjednika Republike kandidira za izbor zastupnika u Hrvatski sabor ili istupa u javnosti kao budući kandidat za predsjednika Vlade (točke 4. i 5. Upozorenja od 18. ožujka 2024.).

2. Ustavni sud pozvao je Predsjednika Republike i političku stranku Socijaldemokratsku partiju Hrvatske (SDP) da, uvažavajući stajališta iz Upozorenja od 18. ožujka 2024., odmah prestanu s aktivnostima koje su suprotne Ustavu, a Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske da, sukladno sa svojim ovlastima, osigura održavanje izbornog procesa u skladu s Ustavom, zakonima i njegovim obvezatnim uputama (točka 7. Upozorenja od 18. ožujka 2024.).

3. Ustavni sud naglasio je da će cijeli izborni proces parlamentarnih izbora, od njegovog raspisivanja do proteka roka iz članka 90. u vezi s člankom 88. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), biti pod strogim nadzorom Ustavnog suda te je upozorio na posljedice propisane člankom 89. Ustavnog zakona (točka 6. Upozorenja od 18. ožujka 2024.).

4. Ustavni sud primjećuje da je 20. ožujka 2024. Državno izborno povjerenstvo izdalo priopćenje klasa: 012-01/24-01/2, ur.broj: 507-02/01-24-16 u vezi s javnim istupima Predsjednika Republike u kojem je pozvalo Predsjednika Republike da se prilikom svojih medijskih istupa suzdrži od direktnog sudjelovanja u političkoj izbornoj promidžbi na strani bilo kojeg izbornog sudionika (odnosno koalicije). Državno izborno povjerenstvo također je pozvalo sve sudionike izbornog postupka da, već od njegove prve faze, vode računa o odredbama izbornog zakona, obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva, kao i stajalištima Ustavnog suda.

5. Ustavni sud utvrđuje da je politička stranka Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) postupala po Upozorenju od 18. ožujka 2024.

6. Međutim, Predsjednik Republike, i nakon početka izborne kampanje, sve do njezinog završetka, više je puta javno izjavio da neće poštovati Upozorenje od 18. ožujka 2024. i kontinuirano ga kršio svojim višekratno izrijekom ponovljenim izjavama “da on jest u kampanji” i to kao budući predsjednik Vlade, prezentirajući pri tome politički program i članove svoje buduće Vlade. Dakle, iako nije podnio ostavku na dužnost Predsjednika Republike, nastupao je kao kandidat za budućeg predsjednika Vlade. Takvim izjavama i postupanjem Predsjednik Republike ne samo da nije poštovao Upozorenje od 18. ožujka 2024., već se stavio u položaj sudionika u parlamentarnim izborima u smislu članka 89. Ustavnog zakona, što on po svom ustavnom položaju dok je Predsjednik Republike ne može biti. Ustavni položaj Predsjednika Republike nespojiv je s položajem sudionika u izborima za Hrvatski sabor. Ustavni sud ističe da su izborni postupci uvijek najvažniji test privrženosti istinskoj političkoj demokraciji koja je utjelovljena u Ustavu. Tijekom cjelokupne izborne kampanje Predsjednik Republike postupao je i suprotno članku 5. stavku 2. Ustava prema kojem je svatko dužan držati se Ustava i prava i poštovati pravni poredak Republike Hrvatske te je doveo u pitanje vladavinu prava i demokratski višestranački sustav kao najviše vrednote Ustava (članak 3.). Ustavni sud naglašava da Predsjednik Republike prije preuzimanja dužnosti pred predsjednikom Ustavnog suda polaže prisegu kojom se obvezuje na vjernost Ustavu.

7. Ustavni sud ponovno podsjeća da odgovornost za pravne posljedice ustavnopravno neprihvatljivih odluka snose njihovi donositelji. Stoga, polazeći od svojih ustavnih ovlasti u postupku nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora, kao i svojih općih nadzornih ovlasti kao čuvara Ustava, Ustavni sud utvrđuje da se svojim izjavama i ponašanjem Predsjednik Republike, a da prethodno, u skladu s Upozorenjem od 18. ožujka 2024., nije podnio ostavku na dužnost Predsjednika Republike, doveo u poziciju da ne može biti ni mandatar za sastav buduće Vlade ni predsjednik Vlade. Ustavni sud podsjeća da, u skladu s člankom 98. alinejom 3. Ustava, Predsjednik Republike povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi, koja na temelju raspodjele 3 zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija, uživa povjerenje većine svih zastupnika. Stoga je očito da Predsjednik Republike ne može istodobno biti i kandidat za mandatara za sastav Vlade, jer se te dvije pozicije međusobno isključuju. Svako drukčije tumačenje ugrožava višestranački parlamentarni demokratski ustavni poredak i vladavinu prava. Polazeći od navedenog, Ustavni sud upozorava sve sudionike izbora održanih 17. travnja 2024. da pri predlaganju budućeg mandatara za sastav Vlade moraju biti svjesni te činjenice. Ustavni sud o tome će, po potrebi, donijeti posebnu odluku.

8. Ustavni sud nakon Upozorenja od 18. ožujka 2024. do dana održavanja parlamentarnih izbora nije želio novim upozorenjima ili priopćenjima utjecati na volju birača. Stoga naglašava da ovim priopćenjem i upozorenjem, neovisno o ustavnopravno neprihvatljivom postupanju Predsjednika Republike te nepoštovanju Upozorenja od 18. ožujka 2024., ne dovodi u pitanje volju birača izraženu na izborima održanima 17. travnja 2024.”

“Milanović se sam doveo u ovu poziciju”

Odgovarajući na pitanja i pojašnjavajući današnje upozorenje Šeparović je rekao: “Ustav je iznad svih. PRH je na vrijeme upozoren da podnese ostavku ako se želi kandidrati na izborima. Sad je gotovo. Ne može više biti mandatar za sastav vlade, a ako bi takav mandat dobio, Ustavni sud bi donio posebnu odluku. Sam se doveo u poziciju da ne može biti mandatar. Po potrebi će o tome Ustavni sud donijeti posebnu odluku.”

Ako netko iz Sabora donese 76 glasova i želi da Milanović bude mandatar, a on podnese ostavku, Ustavni sud odlučuje o poništenju takve odluke? “Upravo tako. Na temelju općih ovlasti čuvara Ustava, temeljem toga što je upozoren da ne može nastupati kao predstavnik jedne političke stranke, da ne može biti član stranke niti imati preferencije prema bilo kome – temeljem tih ustavnih ovlasti Ustavni sud je donio takvu odluku. Prema izričitoj odredbi Ustavnog zakona mogu se poništiti sve radnje, pojedine radnje ili odluke, običnom većinom od sedam glasova. Ovdje se ne radi o institutu povrede Ustava zbog kojih bi PRH mogao biti razriješen dužnosti. Za to je potrebna dvotrećinska odluka u Saboru i dvotrećinska većina na Ustavnom sudu. No, to ne znači da može nastupati suprotno Ustavu. Posljedica njegovog postupanja nije razriješenje, nego da Ustavni sud ne može dopustiti postupanje protivno Ustavu i ustavnim ovlastima.”

Ako podnese ostavku? “Upozoren je na vrijeme da ako želi nastupati kao budući mandatar, mora odmah podnijeti ostavku. On to nije učinio i sam je sebe isključio iz te mogućnosti da bude mandatar. Možemo poništiti odluku o dodjeli mandata. Ako privremeni predsjednik da mandat Milanoviću za sastavljanje vlade, Ustavni sud to može poništiti. Isto, ako Sabor izglasa povjerenje Vladi u kojoj bi predsjednik bio Milanović, US može poništiti tu odluku Sabora. Ne govorim što će se dogoditi.”

Pojašnjavajući ovu odluku da Milanović nije poštovao njihovo upozorenje, Šeparović je rekao da se radi o tome da je javno sam isticao da neće poštovati upozorenje, istupao je kao budući predsjednik Vlade, kontinuirano je kršio upozorenje izjavama da je u kampanji prezentirajući pritom politički program i članove buduće vlade.

“To je njihov problem”, rekao je Šeparović o onima koji odlaze Milanoviću s određenim brojem potpisa te dodao: “Ovo se sve odnosi na vrijeme do jučerašnjeg dana. Ne može se PRH konzultirati sam sa sobom oko povjeravanja mandata. Jučer smo čuli da je skupio 50 i nešto potpisa… Ne može predsjednik Republike sam sebi skupljati potpise niti mu netko može davati potpise za mandatara. SDP je postupao sukladno upozorenju i mi u odnosu na njih nemamo primjedbe. Ovo je stanje s jučerašnjim danom, ovo su sve hipotetska pitanja. U slučaju potrebe Ustavni sud će donijeti novu odluku.”

“Birači su znali da se radi o protuustavnom ponašanju”

Još je dodao: “Nismo se htjeli oglašavati prije izbora da ne bismo utjecali na volju birača. Volju birača nećemo dirati. Mi smo svoje rekli upozorenjem, nismo se mogli svaki dan javljati. Ustavni sud može poništiti rezultate izbora ako se radilo o protupravnom ponašanju koje je bitno utjecalo na rezultate. Naša je ocjena da unatoč nepoštovanju upozorenja predsjednika Republike, to ne dovodi u pitanje volju birača. On je doveo u pitanje regularnost izbora, ali ne do te mjere da bi zato Ustavni sud poništio izbore. Birači su znali da se radi o protuustavnom ponašanju.

Ne možemo tolerirati protuustavno ponašanje najviših dužnosnika jer onda Ustavni sud ne treba. Svjestan sam težine odluke i osobne odgovornosti, svi smo svjesni i znamo čemu ćemo biti izvrgnuti. Ali mi ne sudjelujemo u reality showu, mi se moramo držati Ustava. Nikakve prijetnje ne mogu imati utjecaja na Ustavni sud. I moram napomenuti, njegove izjave o nama su nebitne i nismo reagirali. Ovo je toliko jasno kršenje Ustava da ovo Ustavni sud nije mogao prešutjeti. Ne radi se o političkim izjavama, uvredama, nego o kršenju Ustava.”

Na pitanje zašto glasačima nisu ipak prije izbora napomenuli da Milanović ne može biti mandatar, Šeparović je rekao: “Mi smo rekli da odmah mora podnijeti ostavku i upozorili smo na moguće posljedice. Mislite li da bi bilo bolje poništiti izbore? Mislim da je ustavnopravno prihvatljivije ne poništiti rezultate izbore.” Potvrdio je i da ga ni Sabor ne može izabrati za predsjednika Vlade na ovim izborima.

“Kad bismo ignorirali glasove građana, poništili bismo izbore”, dodao je Šeparović. “Na vrijeme smo upozorili predsjednika Republike i SDP, sve sam rekao jasno i glasno kao hipotetske mogućnosti. Druga je stvar što netko nije slušao upozorenja.”

Na pitanje da će ovo neki nazivati državnim udarom: “Molim? Zašto? Ovo je svođenje neustavnog ponašanja u ustavnke okvire. Nema govora o državnom udaru, to su preteške riječi. Ne može Ustavni sud kad postupa sukladno Ustavu raditi državni udar jer netko nije poštovao Ustav.”

Ustavnim sucima istječe mandat u lipnju. “Ako ne budu dotad izabrani, automatski im se mandat produžuje šest mjeseci, nema praznine.”

Budući da je utvrđeno da je predsjednik prekršio izborna pravila, zašto Ustavni sud nije donio odluku o poništenju izbora ili drugu odluku da se postavi kao čuvar Ustava? Vi procjenjujete intenzitet postupanja i koliko je utjecalo na izborni rezultat, kako ste to izmjerili? “Izmjerili smo tako što smo na vrijeme upozorili i predsjednika i javnost na posljedice i nismo se htjeli oglašavati prije izbora upravo zato da ne bismo utjecali na volju birača. Nakon izbora Ustavi sud reagira. Nema govora o tome da bi Ustavni sud zbog toga poništavao izbore jer smo ocijenili da su hrvatski birači znali da je to ponašanje suprotno Ustavu i da zato nije značajno utjecalo na izbore.”

Na pitanje zašto sjednica nije bila javna, Šeparović je istaknuo da je rad Ustavnog suda posve transparentan te da su maksimalno otvoreni. Rekao je da nigdje na svijetu novinari ne sjede na sjednicama Ustavnog suda. “To je radi toga da se ustavni suci sačuvaju od mogućih pritisaka”, rekao je.

Šeparović je upitan je li Ustavni sud dodao gorivo na vatru. “Nikakav kaos ne može nastati, nema potrebe. Uloga Ustavnog suda je da neustavne situacije vrati u okvire Ustava. Apsolutno smo bili svjesni odgovornosti koju donosimo u okviru ove odluke. Bili smo svjesni da ćemo biti izloženi uvredama, klevetama…”, rekao je.

Zašto nisu ranije “vratili stvari u okvir Ustava”? “Ovo je danas zadnji dan kad je Ustavni sud reagirao. Ili danas ili nikako. Mi smo rekli sve u upozorenju. Ne možemo svaki dan nastupati, ovo možeš ovo ne možeš. Mi nismo htjeli utjecati na volju birača da na bilo koji način utječemo. Sve smo rekli u onom upozorenju. Pozivamo na razum”, rekao je.

Da su Rijeke pravde dobile 80 glasova, bi li vaša odluka bila jednaka? “Bila bi, ovo nema veze s rezultatima izbora, nego samo s ponašanjem predsjednika RH. To nije zabrana političkog djelovanja, Milanoviću nitko ne brani da nastupa kao predsjednik Republike. Konzultacije ne može imati jer se ne može sam sa sobom konzultirati. Može se konzultirati sa strankama, ali ne može sam sa sobom…”

Izvor: N1