Više od pola tone osušene marihuane pronađene na Jovanjici ostaje dokazVrhovni sud Srbije odbacio je kao nedozvoljen Zahtev za zaštitu zakonitosti koji im je uputila odbrana Predraga Koluvije kako bi utvrdili da li je Apelacioni sud u Beogradu postupio u skladu sa zakonom kada je odlučio da prethodno isključene dokaze u "postupku Jovanjica 1" vrati u spise predmeta. Ovo znači da se dokazi o pronalasku 660 kilograma osušene marihuane na imanju "Jovanjica" ostaju u predmetu kao dokaz.

Ova informacija potvrđena je za N1 u Višem sudu u Beogradu, koji su primili ovu odluku, ali su im i vraćeni spisi predmeta „Jovanjica 1″ koji su u Vrhovnom sudu bili od 26. aprila 2024, radi odlučivanja.

Zahtev je odbačen kao nedozvoljen, jer je reč o odluci Apelacije koja može ponovo biti pobijena kroz eventualnu žalbu na prvostepenu presudu, a u tom slučaju Zahtev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu nije dozvoljen.

Podsetimo, odbrana Predraga Koluvije je pomenuti ZZZ uputila kako bi se utvrdilo da li je odluka Apelacionog suda od 26. januara 2024. godine bila zakonita, kada je Apelacija odlučila da prethodno izdvojene dokaze iz predmeta „Jovanjica 1“ vrate u spise predmeta.

Apelacioni sud je ovakvu odluku doneo drugi put i preinačio je odluku Višeg suda u Beogradu.

Drugostepeni sud je zaključio da je policijsko pretresanje imanja „Jovanjica“ od 18. novembra 2019. godine bilo zakonito, nasuprot tvrdnjama Koluvijinih advokata odbrane i prvostepenog suda.

Reč je o dokazima prikupljenim tokom pretresanja imanja tog dana, a koji se odnose, između ostalog, i na pronalazak 660 kilograma osušene marihuane spremne za prodaju i na pronalazak Koluvijinih rokovnika u kojima je beležena proizvodnja opojne droge u periodu od tri i po godine, kako tvrdi Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Izvor: N1