Dekan na svom fakultetu zaposlio ćerku, šuraka i kumuAgencija za borbu protiv korupcije izrekla je još 29. novembra prošle godine meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje Vlade Teodorovića sa javne funkcije dekana Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, zbog toga što je, između ostalog, na fakultetu na kom je dekan, zaposlio ćerku, šuraka i kumu. Nakon toga, po tom pitanju ništa nije urađeno, a Teodorović je već osam godina i dalje na istoj funkciji.

U rešenju Agencije za borbu protiv korupcije, koji je javno objavljen, navedeno je da je Teodorović više puta bio u sukobu interesa i protiv zakona vršio dve javne funkcije istovremeno.

Agencija za borbu protiv korupcije je utvrdila da je Teodorović, koji je na mestu dekana Fakulteta veterinarske medicine već osam godina, što je samo po sebi protivzakonito, u više navrata prekršio zakon o Agenciji tako što je bio u sukobu interesa, a Agenciju pritom nije obavestio o tome.

U toku 2012. i 2013. godine je sa svojom kumom Brankom Berajom zaključio ugovore o radu po kojima je ona primljena prvo na određeno, pa za stalno na mesto higijeničarke.

Sa svojom ćerkom Spomenkom Teodorović je najpre u oktobru 2013. godine sklopio ugovor po kom je ona zaposlena kao istraživač-saradnik na jednom projektu, da bi potom 2014. i 2017. učestvovao u njenom izboru za asistenta.

Sa bratom svoje supruge Nikolom Popovićem je od kraja 2015. do sredine 2016. godine sklapao ugovore prvo na određeno pa na neodređeno, po kojima je on zaposlen kao vozač na fakultetu.

U Izveštaju se, kao primer sukoba interesa, navodi i to što je njegova ćerka u prvoj polovini 2017. godine radila na poslovima istraživača-pripravnika na jednom projektu Ministarstva prosvete.

Osim nepotizma obavljao i dve javne funkcije

Osim toga, Agencija je utvrdila i da je Teodorović prekršio Zakon tako što je od 2014. do 2018. godine istovremeno vršio dve javne funkcije – bio je dekan fakulteta i predsednik Upravnog odbora Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu.

Izjašnjavajući se na obaveštenje o pokretanju postupka, Teodorović je, između ostalog, naveo da je od imenovanja na javnu funkciju dekana Fakulteta svoj posao radio tako da nije podređivao javni interes privatnom, da se odgovorno nosio prema svom radu i da je sve poslove obavljao savesno i pošteno.

Agencija je ipak utvrdila da je kriv i izrekla Meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije dekana Fakulteta veterinarske medicine.

“Izreka i sažeto obrazloženje ovog rešenja se će biti objavljeni u Službenom glasniku, a troškove objavljivanja će snositi Teodorović”, navedeno je u rešenju Agencije od 28. novembra 2019. godine.

Od tada je prošlo više od devet meseci, a da se ništa nije dogodilo. Rešenje nije čak ni objavljeno u Službenom glasniku, a Teodorović i dalje obavlja funkciju dekana.

Zanimljivo je i da se on na istoj funkciji nalazi već osam godina, što je samo po sebi sporno, jer Zakon o visokom obrazovanju dozvoljava maksimalno dva mandata od po tri godine.

Na pitanje da li će postupiti po preporuci Agencije i koliko dugo još planira da ostane na mestu dekana, do objavljivanja ovog teksta od Teodorovića nismo dobili odgovore.

Izvor: Nova.rs