Poništeno zvanje Sebije IzetbegovićSenat Univerziteta u Sarajevu poništio je Sebiji Izetbegović 6. marta zvanje magistrice medicinskih nauka.

Izetbegović je direktorica Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu i supruga Bakira Izetbegovića, predsjednika Stranke demokratske akcije (SDA).

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj kazao je da Izetbegović "nije ispunila sve ispitne obaveze na Medicinskom fakultetu u Sarajevu".

"Sporno je što diploma magistra nije dostavljena Univerzitetu i ne postoji", naglasio je Škrijelj.

Budući da se ovom odlukom poništava zvanje magistrice, Škrijelj je kazao da ova odluka može značiti da će Izetbegović izgubiti i zvanje doktorice nauka te time i profesorice na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Škrijelj: Nemamo dokaz da je završila magistarski studij

Senat je u ponedjeljak, 6. marta prihvatio analizu vlastite komisije koju je imenovao 1. februara sa zadatkom da analizira prikupljenu dokumentaciju i provjeri vjerodostojnost isprava o postdiplomskom studiju Izetbegović.

Odluka je donesena za 30 glasova "za", pet je bilo "protiv" i šest "suzdržanih", a sjednici je prisustvovao 41 od ukupno 48 članova Senata.

Komisija, koju je predvodio Muhamed Ajanović, dekan Stomatološkog fakulteta, utvrdila je ranije niz nedostataka, te uputila zvaničan prijedlog Senatu da se poništi magistarsko zvanje direktorice KCUS.

Od devet članova te komisije, osam je potpisalo izvještaj, na osnovu kojeg je Senat donio odluku, a jedan član komisije je i na sjednici Senata bio protiv.

"Sporno je što diploma magistra nije dostavljena Univerzitetu i ne postoji. Danas je jedna od prodekanica Medicinskog fakulteta i zastupnica u Senatu izjavila da Izetbegović zapravo nikad nije imala diplomu u svojim rukama. Da biste se prijavili za profesoricu, morate prilagati diplome", kazao je rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Šrijelj.

Škrijelj je kazao i da ne postoji uvjerenje o položenim ispitima iz Zagreba koje bi trebalo da prati one zapise u indeksu koji je kao kopija dostavljen Univerzitetu.

"Iz (Medicinskog fakulteta) Zagreba smo dobili zvaničan akt da ne mogu izdati vjerodostojnost tog indeksa, niti izdati uvjerenje o položenim ispitima zato što u Zagrebu ne postoji u dosjeu dokumentacija koja to prati. To nije nađeno ni na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Ako su ispiti priznati, oni su trebali biti u njenom sarajevskom indeksu i opečaćeni da su položeni u Zagrebu i priznati u Sarajevu", dodao je Škrijelj.

Kazao je da oni nisu osporili da je Izetbegović bila student, već da nemaju dokaz da je završila studij.

Sebija Izetbegović je, u vrijeme dok je trajala sjednica Senata, saopćila da će pokrenuti krivične prijave za zloupotrebu položaja i prekoračenja ovlasti, za diskriminaciju kao i za iznošenje neistina u pokušaju njene diskreditacije kao redovnog profesora Univerziteta u Sarajevu.

"Profesorica Izetbegović od petka javno prijeti. Volio bih da je umjesto svih tih prijetnji pokazala diplomu magistra. Od 1992. godine, sve isprave i diplome stečene u inostranstvu podliježi ekvivalenciji i priznavanju u BiH. Svake sedmice ja potpišem nekoliko takvih rješenja da se nekom priznaje neka visokoškolska isprava stečena izvan BiH. U ovom konkretnom slučaju (Izetbegović), umjesto da se pokažu ti dokumenti, prijeti se odmazdom", kazao je Škrijelj.

On je kazao da studenti "ne mogu biti odgovorni ako je vaš profesor bio neregularan", odnosno da se neće poništavati ocjene studenata koji su polagali ispite pred Izetbegović.

Rekao je da ne može prognozirati hoće li biti otpora na Medicinskom fakultetu gdje je Izetbegović profesorica prema provedbi odluke Senata.

"Sudeći prema prijetnjama u medijima prema meni lično i naručenim tekstovima, mislim da će biti otpora, ali i da će biti više udara na mene kao rektora. Tužilaštvo je ranije dobilo jednu krivičnu prijavu protiv mene kao znak odmazde. Ne ljutim se što su oni tako brzo, već od 23. -24. februara, stavili sve u pogon da provjere navode protiv mene. Danas mi se prijeti novom krivičnom prijavom", kazao je rektor Škrijelj.

Na pitanje kako je moguće da Sebija Izetbegović postane profesorica, a da nije dostavila svu potrebnu dokumentaciju, Škrijelj je kazao da je to pitanje za članove komisije koji su pisali njene izvještaje, svi dekani Medicinskog fakulteta u čijim mandatima je birana u zvanje, svi rektori u čijim mandatima je dobila zvanje, te da je zvanje zvanje redovne profesorice dobila 2014. godine.

"Ta dokumentacija se ostavlja na fakultetima i ne dostavlja se Univerzitetu. Mi smo bili obmanuti, ako je to sve bilo kako je bilo. Neimati diplomu magistra, a prijavljivati se na konkurse i ostvarivati prava za napredovanje u akademskom smislu i biti mentor, to nije baš pošlo za rukom svakome, pa vi nađite odgovor", kazao je Škrijelj.

Protiv odluke Senata nije moguća žalba, ali se može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana.

Provjera diploma se nastavlja

Univerzitet u Sarajevu i svi njegovi fakulteti, instituti i akademije zaduženi su da pristupe reviziji svih personalnih dosjea studenata i svih matičnih knjiga i evidencija u iduća tri mjeseca, s tim što je Škrijelj najavio da će taj rok sigurno biti produžen.

Rektor Univerziteta u Sarajevu je naglasio da se konsultirao s pravnicima i da zakon o visokom obrazovanju "decidno kaže da je visokoškolska ustanova obavezna poništiti nezakonito stečenu diplomu".

"Uradili smo provjeru samo po akademskim pitanjima. To ne isključuje mogućnost da tužilaštvo utvrđuje eventualnu krivičnu odgovornost. Mi ćemo s ovom analizom upoznati našeg osnivača, odnosno Ministarstvo za visoko obrazovanje i Vladu. Jačajući svoj integritet rješavamo i ovakva pitanja", kazao je Škrijelj.

Dodao je da su od 2016. godine provjerili više od 22.000 diploma te da je jedino za diplomu Sebije Izetbegović nisu mogli utvrditi validnu dokumentaciju.

Dvogodišnje sumnje i provjere magistarske diplome

Javne izjave koje su u pitanje dovele vjerodostojnost akademskih zvanja Sebije Izetbegović počele su u maju 2021. godine.

Senat Univerziteta u Sarajevu je formirao dvije komisije. Najprije je 10. novembra 2022. godine zatražio od Medicinskog fakulteta da formira komisiju, koja će pregledati kompletnu dokumentaciju Izetbegović i za 30 dana dostaviti izvještaj.

Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu i član Senata, je 18. januara rekao da ne želi da udugovlači postupak, ali da su članovi Senata oprezni, jer "ne žele preskočiti nijednu stepenicu u ovom procesu''.

Škrijelj je tada rekao da komisija Medicinskog fakulteta nije Senatu dostavila traženu dokumentaciju o postdiplomskom studiju Sebije Izetbegović.

"Komisija Medicinskog fakulteta nije dostavila uvjerenje prof. Izetbegović o položenim ispitima Sveučilišta u Zagrebu, niti validnu ispravu vezanu za postupak ekvivalencije položenih ispita na Medicinskom fakultetu u Zagrebu'', kazao je Škrijelj.

Izetbegović je bila članica Senata, ali se povukla, nakon što je u oktobru prošle godine na općim izborima osvojila mandat u Skupštini Kantona Sarajevo.

Škrijelj je istakao da je Senatu dostavljen ''nezvanični, reciklažni papir pisan rukom. Na njemu je nabrojano na engleskom jeziku deset ispita sa ocjenama prema kopiji indeksa iz Zagreba i devet naziva predmeta na maternjem jeziku.

"Nismo dobili ni uvjerenje o položenim ispitima kao javnu ispravu, niti indeks sa postdiplomskog studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu'', izjavio je ranije.

Pismeno izjašnjenje Senat nije dobio ni od Izetbegović, u kojem bi se očitovala o problematici koja se tiče njene akademske karijere. Univerzitet je zaključio da će Senat imenovati svoju komisiju, koja će predložiti rektoru i senatu daljnje postupanje.

Zakonom je predviđeno da je visokoškolska ustanova, u ovom slučaju Univerzitet u Sarajevu, obavezna poništiti diplomu ako se utvrdi da je stečena nezakonito.

Istraga Tužilaštva Kantona Sarajevo

Tužilaštvo Kantona Sarajevo je 2021. godine pokrenulo istragu o diplomi Izetbegović. Od hrvatskih vlasti zatražena je dokumentacija, jer je Izetbegović izjavila da je dio specijalizacije provela i u Zagrebu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske saopćilo je da Sebija Izetbegović jeste upisala poslije diplomski studij u Zagrebu, ali da to ministarstvo nema podatke o položenim ispitima.

Uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo je utvrdila 2. jula 2021. da zvanje magistrice Izetbegović zahtijeva dodatne provjere.

Amina Valjevac, dekanesa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na kojem predaje i Sebija Izetbegović, uoči sjednice Senata 18. januara je u otvorenom pismu javnosti "skrenula pažnju na konstantne neprimjerene medijske pritiske i napade na dostojanstvo uvažene prof. dr. Sebije Izetbegović".

Valjevac je navela da je Sebija Izetbegović diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu u aprilu 1989.

Navela je i da je taj fakultet "izvršio ekvivalenciju (priznavanje) ranije stečenih prava (položenih ispita na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)", te da je u martu 1998. godine odbranila magistarski rad na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

Valjevac je navela da je Sebija Izetbegović odbranila doktorat na Medicinskom fakultetu u Sarajevu u julu 2000. godine i nakon toga izabrana u zvanja, od asistentice do redovite profesorice.

Ko upravlja Univerzitetom u Sarajevu?

Prema zakonu, Univerzitet uživa autonomiju i samoupravu, uključujući unutarnju organizaciju, donošenje statusa i ostalo. Financira se iz budžeta i vlastitih prihoda. Senat odlučuje o svim akademskim i stručnim pitanjima, uključujući i izbor rektora, tajnim glasanjem, između redovnih profesora, na mandat od četiri godine.

Članovi Senata Univerziteta u Sarajevu su rektor, sedam prorektora, prorektor, dekani 23 fakulteta i tri akademije i direktori pet instituta, te Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, kao i direktor Univerzitetsko-kliničkog centra u Sarajevu. U Senatu je i sedam predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta.

Rektori, prorektori, dekani, prodekani i direktori instituta na mogu biti članovi stranke, izvršne i zakonodavne vlasti, te sindikata.

Ko upravlja Kliničkim centrom u Sarajevu?

Sebija Izetbegović je direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Imenovao ju je Upravni odbor. Federalni ministar zdravstva daje suglasnost za imenovanje.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) je javna zdravstvena ustanova u vlasništvu pet od deset kantona u entitetu Federaciji BiH. Vlasnici su Federacija BiH, Zeničko-dobojski (ZDK), Bosanskopodrinjski (BPK), Unsko-sanski (USK), Srednjobosanski (SBK) i Kanton Sarajevo (KS).

Upravni odbor KCUS-a ima 11 članova i bira se na mandat od četiri godine, kao i menadžment te ustanove.

BiH nema državno ministarstvo za pitanje zdravstva.

Zdravstvo u BiH je u punoj nadležnosti entiteta Republika Srpska (RS) i Brčko distrikta BiH kao posebne administrativne jedinice, te u podijeljenoj nadležnosti između entiteta Federacije BiH (FBiH) i njenih deset kantona.

Izvor: Radio Slobodna Evropa