VIKTOR IVANČIĆ - Bilježnica Robija K: Tuka ili prasacViktor Ivančić, Feral Tribune, 25/12/1995

Robi K. (IIIa)

Tata je uletijo u primaću i rekao je: "Onda, ekipa šta ćemo za novu? Oćemol tuku ili ćemo prasca?" Ja sam skočijo: "Uuuuuu, meni je pluskvamperfa i jedno i drugo! Ne bi se tu volijo odlučivat!" Mama je rekla: "Bolje tuku, jebešga, prasca smo imali lani!" Onda je tata sjeo na hotelju i zamlslljo se. Onda je rekao: "E, al šta ako se mi odlučimo za tuku, a onda ustavni sud rekne da ne može tuka nego mora prasac?" Tu je u primaćoj uletila tišinčuga. Moja mama je iskobečlla oči od zbunjoze turbo dizel. Onda je ona viknila na tatu: "Šta ti tu trtljaš blesanecije, a? Jel to možda neka bruma, a? Pa šta će meni ustavni sud određivat šta ću ja kuvat?!" Tata se nakeserijo: "He-he, vidi se da se ne kužiš u pravnu državu! Ne određiva ustavni sud šta ćeš ti kuvat, nego šta ćemo mi kusat!" Mama je viknila: "Ha, pa to je isti kua! Ali nije?" Tata je rekao: "Prvo i prvo ne budi jedna bezobraznica i đikača! Ne govori se kua ispred malog djeteta!" Mama je zakolutačila očima i rekla je: "Uoala, našla mi se oba finćukasta! A kako se, moliću ljepo, kaže kua za malu djecu?" Ja i tata smo vlknili: "Ustavni ud!" Mama se tuta forca zaškarpunila u facu i otrkenzi je iz primaće u kužinicu. Ja i moj tata smo ligenzi po podu od smijačine. Mi smo se pola sata valjali od revijske brume šta smo je spakovali mami. Onda sam ja tatu pitao: "A tata, a šta je to ustvari ustavni ud?" Tata je dignijo ombrvu i rekao je: "To je, ovaj, mislim, više nekako pravni izraz! Kao odgovor na žalbu, kužiš?" Ja sam rekao: "Ne kužim! Na kakvu žalbu?" Tata je rekao: "Pa recimo naprimjer primjera ti u žalbi kažeš oću vlast, a oni ti odgovore oćeš kua! E, to je ustavni ud!" Onda smo ja i tata opet blokavali od smijade i valjali smo se po trosjedu. Mi smo govorili kako smo danas genza nabrijani na revijske brume. Tata je brisao suzice smijačice i rekao je: "Jebate noj, puni smo viceva ka lopta špiceva! Ho-ho-ho-ho..." Ja sam rekao: "Puni smo baza ka govno vitamina! Hu-hu-hu-hu..." Onda je tata rekao da ajmo sad utješit mamu i reć joj da smo se samo malo zekili za šalu i zezanciju. Onda smo mi dva ugibali u kužinu. Mama je mutila sa kacijolom iznad špakera. Onda je tata nju štipnijo za guzu i rekao je: "Pliiiiz, mačak, nemoj se ljutit..." Samo mama je njega zvekla sa kacijolom po ruci i dreknila je: "Ako me još jednom takneš, majke mi isukrstove ako te neću puntat nogom u jaja!" Tata se rascmoljio: "A pliiiiiz mićak, nemoj se ljutit... Samo smo se malo zekili za šalu i zezanciju!" Onda je tata mamu opet usitno pomikijo po guzi. Ona je samo uškotrila se i zavrckala je. Onda je okrenila se da muti sa kacijolom kao da ništa nju nije briga šta joj tata prtlja oko guze. Tata se nagnijo na nju i prošapućao je: "Ho-ho-ho, mišu moj, a šta to lipo kuvaš?" Mama je rekla: "A evo nešto za novogodišnju večeru!" Tata se razdragao: "Je li? Oala gule! A šta ćemo imat?" Mama je rekla: "A evo malo ćušpajzića od kupusa i ćimulice na ulju!" Tata je skočijo od mamine guze kao da ga je krehla struja. Onda je arlauknijo: "Ćimuilce?! Ti nisi normalna! Ja da ću ti njupat ćušpajzić za staru godinu?! To zaboravi!" Mama je zarežala: "E, ako ti se ne sviđa onda uloži žalbu! Ti se ionako kužiš u pravnu državu!'' Tata je dreknijo: "Boli mene kua za pravnu državu! Ja samo neću ćimulice nego oću tuku ili prasca! Kapiši?! Boli me kua za žalbe!" Mama je rekla: "E ako te boli kua onda se nemaš kome ni žalit! Jer pošto ti ne radi nadležni organ!" Tata se izbečijo od zbunjitisa: "Šta ti to bljuzgariš!? Koji mi organ ne radi?" Mama se nakeserila: "Uspravni ud!"