VIKTOR IVANČIĆ - Bilježnica Robija K: Didova smrt



Viktor Ivančić, Peščanik.net, 30.1.2024.

Robi K. (IIIa)

Onaj didin frend barba Tonino sa Šolte je nazvao moju mamu na mobitel. On je njoj rekao da je dida umra. Mama je cijuknila: „Kako to misliš, umra?“ Barba Tonino je rekao: „Nije doša kod Bepa u konobu! A bija nan je četvrti za trešetu! Znači, stoposto je umra!“ Mama je podviknila: „Pa možda nije doša jerbo je osta doma, čoviče, a ne zato jerbo je umra!“ Barba Tonino je rekao: „Zašto bi osta doma ako se u Bepa igra trešeta, j-baga led? Otkad ga znan, taj nije propustija ni jednu paku!“ Mama je rekla: „Pa ima mali miljon razloga za ostat doma, j-bate! Možda je skupija plauritu! Il je dobija proliv! Il je žginca nogu!“ Barba Tonino je rekao: „E znan, to san i ja pomislija! Pa san mu iša doma kucat na vrata! Al ne otvara!“ Mama je pitala: „I šta, baš si jako kuca?“ Barba Tonino je rekao: „Lupa san tuta forca!“ Mama je uzdahnila: „Asti krv irudovu!“ Samo onda je nama neko doma kod kuće zalupao na vrata. Ja sam odgibao u hodnik za otvorit. Na vratima je bijo moj dida.

Kad je dida ugibao u kužinu moja mama je njega pogledala koljački. Ona je zamavala sa mobitelom i rekla je: „Evo baš me zove tvoj frend sa Šolte da mi javi da si umra!“ Dida je rekao: „Reci mu da se opet malo zaj-ba!“ Mama je tutnila didi mobitel i rekla je: „Evo ti pa se ti sa njin raspravi!“ Dida je skupijo mobitel i dreknijo je: „Tonino, koji je tebi k-rac?! Pa kolikoš me to puti pokopat, za gospu blaženu?“ Barba Tonino je rekao: „Nisi doša kod Bepa na trešetu! Šta san drugo moga pomislit?“ Dida je viknijo: „Moga si pomislit da san osta doma!“ Barba Tonino je rekao: „Pa lupa san ti na vrata, čoviče! Šta nisi otvorija ako nisi umra?“ Dida je dreknijo: „Zato šta san poša u Split, cukunu!“ Barba Tonino je pitao: „Zašto bi poša u Split kad smo imali paku trešete kod Bepa?“ Dida je rekao: „Zato jer pošto mi je unukiću rođendan! Okej?“ Barba Tonino je rekao: „Oho, jak ti je razlog…“ Dida je rekao: „Aj, Tonino, skini mi se ćerinog mobitela! Ko šta radi, ti me guraš u grob!“ Barba Tonino je pitao: „I šta si unukiću kupija za rođić?“ Dida je rekao: „Šta te kuri bolac!“

Onda je dida itnijo mamin mobitel na stol. Ja sam njemu rekao: „Ali dida, ali meni još nije rođendan!“ Dida je mene pomilkijo po glavuši i rekao je: „Znan da nije, mišu! Al nisan moga Toninu reć da san doša na pregled u likara! Viš da mu ionako sline cure!“ Mama je stavila mobitel u žep i rekla je: „J-bešmi mater ako vi svi sa Šolte niste puknuti u mozak!“ Dida je njoj rekao: „Tonino je uprdija u glavu da ja moran umrit pri njega! A isto smo godište! Bereš? I tlači me nonstop!“ Mama je samo zakolutačila sa očima. Dida je rekao: „Evo nikidan smo išli sa kaićom bacit parangal! I onda on mene nasrid vale pita da kad ja umren da jel može njemu ostat kaić! A, šta kaeš?“ Mama je podviknila: „Zašto bi njemu osta kaić, j-bate? Pa ja san ti ćer!“ Dida je rekao: „Nije u tome baza, tuko! Nego šta je Tonino miljon posto siguran da ću od nas dva ja prvi partit!“ Mama je pitala: „Pa jel te nešto boli?“ Dida je rekao: „Ne boli, ženska glavo, šta bi me bolilo?“ Mama je pitala: „Zašto onda ideš u likara?“ Dida je počeškao se po ćiverici: „Sigurnije je prigledat se! Viš da mi Tonimo radi o glavi!“

Sutra je moj dida sidijo u ambulanti od one doktorice Singolo. Doktorica Singolo je gledala u ekran od kompa i mrgodila je facu. Plus je ona svako malo vrtila sa glavom. Dida je nju pitao: „Ali nešto nije fajn?“ Doktorica Singolo je rekla: „Rezultati analize mokraće su van ajme majko!“ Dida je pitao: „Šta to znači?“ Doktorica Singolo je čitala sa ekrana od kompa: „Evo vidite! HDZ – dvajsosan posto! SDP – trinajs posto! DP – osan posto! Možemo i Most po šes ipo posto! A ovo drugo je sitno…“ Dida je rekao: „Meni su ti postoci tabula raza! Ne kužin se u medicinu!“ Doktorica Singolo je rekla: „U odnosu na prošli pregled, HDZ van je opasno poskočija! S tin se nije zaj-bavat! Ovo je sad turbo kritično!“ Dida je pitao: „Šta onda, oću dobit neke ljekove?“ Doktorica Singolo je rekla: „Naravski! Al moraćete i prominit prehranu! Manje pancete i suvog mesa, a više blitve, kaula i tih stvari!“ Dida je pitao: „Možda san van da krivu mokraću? Oćul se ponovo popišat?“ Doktorica Singolo je rekla: „Ne, ne, uzorak piša je okej! Al stanje je zabrinjavajuće!“ Dida je rekao: „Čoviče! I koliko posto HDZ-a je fatalno?“ Doktorica Singolo je rekla: „Otprilike ovoliko! Skoči li još jedan il dva posto pašćete u komu!“ Dida je rekao: „Mukuliti irudovu!“

Onda je moj dida se probudijo. On je skočijo iz kreve i u pižamni je odgibao u kužinu. U kužini su mama i tata pili kavu. Tata je rekao: „Guten morgen, fosilac! Jesi za kavicu?“ Dida je klimnijo sa glavom. Onda su svi troje pili kavicu. Onda je dida rekao: „Tija san ić u likara, al san se pridomislija!“ Tata je rekao: „I bolje ti je! Štaš čačkat mečku! Ko traži, uvik nešto nađe!“ Dida je rekao: „A baš! Bolje mi je sa ekipon u Bepa igrat trešetu i pit bilu bevandu nego se vuć po doktorima!“ Mama je rekla: „Tako je i Marjeta, ona starija ćer od Tonina, išla prčkat, pa istirala đavla!“ Dida je pitao: „Kakvog đavla?“ Mama je rekla: „Ne znaš ti tu priču?“ Dida je slegnijo sa ramenima.

Mama je srknila guc kavice i rekla je: „Marjeta kaže da Tonina nisu mogli sa puškon natirat u likara!“ Dida je rekao: „To znan! Vuna mu je da ne čuje loše vjesti!“ Mama je rekla: „E, al Tonino ti ispod postelje uvik drži vrčinu! Da se po noći, kad je zima, može u nju popišat bez da ide u zahod!“ Dida je rekao: „To isto znan! Reka mi je da mu je vrčina lik protiv infrakta!“ Mama je rekla: „E, al Marjeta je to skužila! Pa je jedno jutro nagrabila dva bićerina iz vrčine i ulila u bočicu! I onda odnila mokraću u likara na analizu!“ Dida je zinijo sa ustima. Onda je on pitao: „I kakvi je ispa nalaz?“ Tata je promrmorijo: „Eto šta njega zanima, samo da zna ko će više durat…“ Mama je rekla: „Nalaz je bija čista katastrofa! Marjeta je ostala u šoku kad je saznala koliko joj je ćaća bolestan!“ Dida je raširijo oči: „Nemoj me j-bat?“ Mama je klimnila sa glavom: „Pokazalo se da Tonino u vrčini nije drža pišotu, nego bilu bevandu!“