Slom pravne države


Kad pravo i pravda ustuknu pred vlašću

Slom pravne države

Nema sudske vlasti ako državni sekretar Ministarstva pravde određuje dopisom kako će da se sudi u vanrednom stanju, a tužilaštvo prima nalog da u svim predmetima traži maksimalnu kaznu zatvora od tri godine ili ako se u presudama poziva na apel predsednika

O pritiscima izvršne vlasti na sudsku vlast ukazuje se godinama, a pandemija ih je samo u potpunosti ogolila. Postalo je očito da su pojedine sudije puki izvršioci političara na vlasti.

Bilo je toliko banalno da se sudija novosadskog Osnovnog suda Zoran Keser u svojoj odluci pozvao na apel predsednika Srbije Aleksandra Vučića. On je, naime, sugrađaninu Milanu Njegovanu, koji se vratio u Srbiju 15. marta, odredio pritvor zbog navodnog kršenja samoizolacije navodeći u odluci: „Uprkos činjenici da je predsednik Republike Aleksandar Vučić stalno u javnosti apelovao na građane da ostanu u izolaciji... okrivljeni to nije učinio.“ Predsednica Centra za pravosudna istraživanja i nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Vida Petrović Škero kaže za NIN da se osetila ugrožena kao građanin, a kao bivši sudija se postidela kada je kao pravni osnov prihvaćena preporuka predsednika Srbije.

„Sudija je prihvatio takav način. Sudstvo je tokom pandemije imalo delimično suspendovanu vlast, ali je to i samo dozvolilo. Postoje i one sudije koje neće dozvoliti da se sudska vlast urušava već će obezbediti zaštitu prava svih građana.“

Sudija Vrhovnog kasacionog suda Radmila Dragičević Dičić takođe kaže, za NIN, da kao izvor prava ne može da se navodi preporuka nijednog državnog funkcionera, pa ni predsednika.

Osim pozivanja na apel predsednika, očiti udar na nezavisnost sudova i samostalnost tužilaštva bilo je kada im je Ministarstvo pravde dalo preporuku. Sudovima je prvo preporučeno, a zatim je Vlada naknadno donela uredbu o skajp-suđenjima za kršenje samoizolacije, tako da optuženi iz pritvora učestvuju na suđenju preko video-linka.

Tužilaštvima je preporučeno da u svakom slučaju kršenja samoizolacije traže pritvor. Glavna tužiteljka Srbije Zagorka Dolovac preporuku Ministarstva pravde pretočila je zatim u „obavezno uputstvo“ tužiocima. Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić je preko nacionalne frekvencije zapretio tužiocima da se u slučaju da ne postupaju po preporuci izlažu disciplinskom postupku.

Prema poslednjim podacima tokom pandemije pritvoreno je 173 građana zbog kršenja samoizolacije, za šta je zaprećena kazna od 150.000 dinara do tri godine zatvora.

Prva skajp-suđenja održana su 27. marta 2020, i to jedno u Dimitrovgradu, gde je optuženi kažnjen sa maksimalne tri godine zatvora i dva u Požarevcu gde su optuženi kažnjeni sa dve i po i dve godine zatvora. Ove presude nisu pravosnažne.

Sudija Dragičević Dičić ukazuje da je problem sa skajp-suđenjima to što pravo na pravično suđenje koje je garantovano Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima podrazumeva prisustvo okrivljenog i njegovog branioca u sudnici.

Autor: Vuk Z. Cvijić
Opširnije u štampanom izdanju NIN-a od 21.5.2020.