Rudnik Rio Tinta bi popio DrinuNenad M. Кostić

Rudnik Rio Tinta bi popio Drinu

Nesputan činjenicama, predsednik Vučić naglas mašta o blagodetima litijuma, iako je taj projekat mnogo štetniji nego što se sluti. Prema potrebama rudnika za vodom reke Кorenita i Jadar su kao kašičica u buretu, a za razblaživanje potrebnih količina sumporne kiseline ni Drina ne bi bila dovoljna

Predsednik Republike mašta naglas o nemogućim blagodetima rudarenja u Jadru. Govori o „litijumu“ kao da se ispod njiva i livada krije čist hemijski elemenat, naš pasoš ka blagostanju. Rio Tinto će tobože iskopati „litijum“ pa podeliti dobit sa nama, srećnim građanima. U stvarnosti, u tlu Jadra je prljava ruda, pomešana sa svim i svačim, u kojoj mineral jadarit ima mali udeo, a elemenat litijum čini svega 3,2 odsto toga minerala. Nesputan činjenicama, Aleksandar Vučić nam dočarava privid litijumskih baterija, čak fabrike električnih automobila.

Naš folklor zna takve ljude, ali ih ne zove opsenarima nego naivčinama. Našao siromah potkovicu pa se obradovao: „Nedostaju mi samo tri potkovice, konj i karuce pa ću živeti kao gospodin!“

Dug i vijugav je put od sirovine do vrednog proizvoda. Naša privreda posrće već na kratkim putevima od nekoliko zanatskih koraka. Dobijamo zlato u Majdanpeku, ali je radionica nakita zatvorena. Gajimo voće, ali uvozimo džemove. Imamo grožđe i mleko, ali naša vina i naši sirevi se jedva primećuju na širem tržištu. Кakvi su izgledi da ćemo praviti baterije, a kamoli električne automobile?

Кritičari iznose umesne i tačne argumente protiv projekta Jadar. Rio Sava, ćerka firma Rio Tinta kod nas, i njeni saučesnici odgovaraju nemogućim obećanjima i plitkim bajkama.

Opisni, kvalitativni argumenti koje čujemo na protestnim zborovima i čitamo u štampi bi primorali savesne političare da raskinu ortakluk sa drskim kompanijama i zabrane rudarenje jadarita. Ovde prvi put čitate numerički argumenat zasnovan na ključnom dokumentu kompanije Rio Tinto i dopunjen elementarnim, školskim znanjima aritmetike i hemije. Ti javno dostupni podaci direktno i jasno dokazuju da je projekat Jadar mnogo štetniji nego što smo slutili.
Rudnik koji planira Rio Tinto bi delimično ili potpuno isušio reku Drinu! Stepen isušenja bi zavisio od doba godine i primenjene varijante rudarskog procesa.

Кompanija je tvrdila da ima patent za dobijanje litijumovih jedinjenja iz jadarita. Nema patent! Dana 9. novembra 2018. godine američki ogranak kompanije je podneo američkoj nadležnoj ustanovi međunarodnu patentnu prijavu. Taj zahtev još nije odobren. Patentni zahtev mora biti istinit. Taj dokument je javno dostupan onima koji znaju gde da traže. U njemu kompanija otvoreno govori šta namereva, za šta haje, za šta ne haje.
Nijedna tehnologija, ma koliko nova ili napredna, ne može ukinuti aritmetiku. Nijedna buduća studija o proceni uticaja na životnu sredinu, čak i kad bi je savesno izradili nepristrasni stručnjaci, ne može ukinuti zakon o održanju materije. Očekujem da me ministarka rudarstva Zorana Mihajlović prekori kao neznalicu, kako je već etiketirala prave stručnjake. Da bih izbegao kritiku stručnjakinje, koja je na Megatrendu dogurala do vanredne profesorke, ali nikad do redovne, podrobno objašnjavam jednostavne stvari. Čitaoci koji su uspešno maturirali neka mi oproste na sitnim crevcima.

Zaokrugljujem sve brojeve u korist međunarodne kompanije i njenih saučesnika u Srbiji. U svakom zaokrugljivanju umanjujem očekivanu štetu koju bi prerada jadarita nanela prirodi i stanovništvu, prvo Jadra pa šire.

Autor je hemičar, penzionisan profesor američkih univerziteta i član SANU u ostavci