VIKTOR IVANČIĆ - Bilježnica Robija K: Ilegalni radoviViktor Ivančić, Feral Tribune 22/4/1996

Robi K. (IIIa)

Mama je najprvo bila rekla da doće nam sutra oni Bezmalinovići na ručak. Ja sam odma skočijo: "Oala, super! Mamac, oš onda ispeć teletinu i kumpire?" Mama je rekla: "Nema šanse, već sam izvadila govedinu iz leda! Pašmo spremit njoke na gulaš!" Ja sam rekao: "Bljak! Meni su njoki na gulaš p*čkin dim prema teletini sa kumpirima!'' Mama je rekla: "E, to se mene ne briga kakvi je tebi dim! Ješćeš šta ima!" Onda je tata uletijo: ''Ako smijem primjetit, meni je isto teletina sa kumpirima masu draža od njoka na gulaš!" Mama je njega pogledala kao da će ga časkom priklat. Onda sam ja rekao: ''Plus se od govedine dobiva ludilo!'' Mama je rekla: "A od teletine se ne dobiva ludilo, je li?!'' Ja sam rekao: "He-he, dobiva, al nije to isto! Govedina je kravlje ludilo, a teletina je ludilo brale!" Onda je mama podviknila: "Dosta, neću se s vama raspravljat! Nećete vi kuvat nego ja!" Ja sam rekao: "E, znam, mi ćemo samo morat kusat..." E ali mama je samo odmahnila rukom i odgibala je u kužinicu. Tata je za njom viknijo: "A jel može na brzihen jedan referendum, a? Da vidimo ko je za šta?" Mama je dreknila: "Može k*rac!" Ja i tata smo rekli: "Nemoj to, rađe njoke na gulaš!"

Sutra su oni Bezmalinovići došli na ručak. Mama je stavila na stol zdjelu sa njokima na gulaš. Onda je tata uzeo kacijolu i vadijo je Bezmalinovićima u pijate. Onda je poslje barba Andrija rekao mojoj mami: "Mmme, šta su perfa njoki na gulaš! Nisam ih ovake jeo od djetinjstva!" Teta Grozde je rekla: "Njoki su ti ludilo brale! Mmme, cila ću se razbumbrat od ždrokanja!" E ali onda je moj tata meni mignijo i odušijo je jednog ilegalca. Kad je ilegalac zakandijo barba Andro je pozelenijo u facu. Teta Grozde je zaustavila žlicu kao da će se u nju izrigat. Mami je uletilo crvenilo u facu od neugode. Onda se nastavilo sa jelom u tišini. Onda sam ja tati mignijo i odušijo sam jednog muklorazarajućeg ilegalca. Kad je muklorazarajući zakandijo barba Andrija je došao ljubičast u facu. Njemu je došlo malo za riganje pa su komadići njoka ispadali mu kroz nos. Teta Grozde se zapiljila u plafonjeru i vatala je arju. E ali onda je tata u roku munja izdušijo jednog turbo injekšn ilegalca sa bojnim otrovima. Teta Grozde je samo vrisnila i izrigala je četri njoka po novom kostimiću. Mama je sa rukama pokrila facu da ne umre od neugoditisa. Ja i tata smo zaglumili izi đir kao da nije ništa u neobičnosti kad teta Grozde riga njoke po kostimiću. Onda je barba Andro zamumlao: "Sori, svitu, šta smo malo izrigali, al ovo stvamo grize za oči!" Teta Grozde je krkljala: "Daj zraka, jebate, ovo je ekološka katastrofa!" Barba Andro je munjevito otrkenzi od stola da otvori prozor. Mama je tukla se sa kacijolom po glavuši i plakala je. Ja i tata smo nju gledali u čudilu. Onda je mama nama dvojici dreknila: "A p*čkalivammaterina pokvarena! Pa kakva ste vi dva stoka od ljudi kad možete prdit na svečanom ručku?! Kako da vas nazovem a da to bude dovoljno odurno?!" Tata je dignijo se i svečano je rekao: "Plomin Jedan i Plomin Dva!" Tu je za stolom uletilo tupilo od nekuženja. Ja sam rekao: "Jebešga, mamac, ovo je samo odgovor za referendum!" Mama je skriknila: "Šta sereš, j*bate, kakvi referendum, kakvi odgovor?" Tata je rekao: "Kad god mu ideš začepit usta, narod progovori na guzicu!"