OGNJEN RADONJIĆ - FakePiše: Ognjen Radonjić, tekst za Peščanik.net, 16.7.2020.
Autor je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu

Fake država, fake vlast, fake koalicioni partneri, fake izbori, fake diplome, masteri, doktorati, fake broj zaraženih i umrlih od korone, fake krizni štab, fake zapošljavanje i rast plata za zdravstvene radnike, fake na kraju duge ćup sa zlatom, fake vandali, fake upad u Skupštinu, fake suđenja, fake svedočenja, fake diktator…

Juče (15.7.) je u naprednim krugovima odjeknula vest da je Stručna komisija Ekonomskog fakulteta u Beogradu utvrdila da je profesorka Danica Popović „prisvojila 150 strana prevoda od pokojnog kolege“.

Potom se do detalja opisuje nalaz Komisije, na primer da: „Rezultat softverske analize preklapanja prvih 11 poglavlja dva prevoda pokazuje da je različit procenat preklapanja teksta po poglavljima. On se kreće od samo tri odsto kod uvodnog poglavlja, do 70 odsto kod 10. poglavlja. Prosečno za svih 11 glava knjige to iznosi 43 odsto preklapanja teksta. Turnitin (softver za otkrivanje plagijata) pokazao je i broj preklopljenih stranica po poglavljima, koji za svih 11 poglavlja upoređenih prevoda iznosi 150 strana, od ukupno 350, koliki je obim prvih 11 poglavlja”.

Odakle im uopšte ovaj izveštaj Komisije? Slutim da je fake. E sada na osnovu te izmišljotine se već, kako to naprednjački obično biva, piše presuda. Već su profesorki Popović izrekli najtežu meru predviđenu za kršenje Kodeksa profesionalne etike UB – javnu osudu. Eh, i ne samo to – sigurni su da će na osnovu ove javne osude biti otpuštena.

Ali tu nije kraj fejkovanju za danas. Grupa profesora UB je krajem maja ove godine predala prijave nadležnim organima na Fakultetu organizacionih nauka, Ekonomskom fakultetu i Rektoratu protiv svih učesnika procesa zataškavanja plagijata ministra finansija. Među njima su i prijave podnete protiv članova dve Etičke komisije FON-a koje su u celom ovom procesu baš, baš zataškavale.

Ali ne lezi vraže, 8. jula ove godine Senat UB donosi jedan fake dokument pod vrlo prijemčivim nazivom: Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu Etičkih komisija i Odbora za profesionalnu etiku UB, kojim je definisano da član Etičke komisije ili Odbora za profesionalnu etiku „ne može biti pozvan na odgovornost zbog mišljenja ili stava datog tokom razmatranja predmeta“ (Prilog 1). Da ne dužim, jasno vam je – svi članovi etičkih komisija FON-a protiv kojih su podnete prijave su retroaktivno abolirani. Inače retroaktivnost je naša praksa – setite se na primer otetih penzija.

Kolege sa FON-a kažu da je njihov dekan na poslednjem Nastavno-naučnom veću rekao da je ova dopuna Pravilnika usvojena na predlog Ombudsmana UB koji, uzgred budi rečeno, dolazi sa Fakulteta bezbednosti. Zanimljivo, Milan Martić, bivši dekan FON-a a sada predsednik Saveta FON-a član je i Saveta Fakulteta bezbednosti. A i Ombudsman UB je član Saveta Fakulteta bezbednosti.

Na kraju poslastica – dekan FON-a, protiv kojeg je takođe podneta prijava, predložio je da mister Martić bude predsednik nove Etičke komisije FON-a koja će odlučivati o podnetim prijavama (Prilog 2). O, kako je sve to slatko, doduše nekako baš, baš fake.