VIKTOR IVANČIĆ - Bilježnica Robija K: Evropa na ključaniciViktor Ivančić, Slobodna Dalmacija, 10/7/1991

Robi K. (IIIa)

Ja i Matko smo čekali pred zgradom. Onda je poslje Benac izvirijo kroz prozor. On je nama mahnijo rukom da hića dogibamo. Onda smo mi hića uzgibali uza skale. To smo uzgibali zbog onog Bencovog velikog brata Mlađe i zbog one njegove Katarine. Benac je nama utiho otvorio vrata. On je šapnijo: „Pssst, utiho s labrnjama, sad su se zaključenili u sobu!“ Onda smo mi tri doskakućali na prstima do vrata od spavaće. Benac je rekao da ćiribimbićemo kroz ključanicu na čenđ. Onda smo mi ćiribimbili. U spavaćoj je najprvo pala jedna žvalancija. To je bilo masu dugotrajno. Matko je šapnijo: „Ajte više, jebaga led! Udušićete se, pa šta ću onda, ćiribimbit leševe?“ Benac je šapnijo: „Začepenzi, papane, čuće nas!“ Onda je Mlađo rekao: „Mmme, Kejt, cila si mi svjetska... mljoah... skinuću ti časkom maju da mi se ne opotiš... mljehljoah... Kejt je rekla: „Ajme nemoj... mljohljeh... moga bi kokod uletit... mljefeljaf...« Mlađo je rekao: „Ma kakvi uletit, jebate, sve živo je zaključenzi... frljupnjap... evo ga, ajmeeeee... štasipocrnilapodrobuuuu...“ Kejt je rekla: „Ajme, Mlađoooo... mljoahfljeh... isto mi je vuna da kokod ne uleti...“ Mlađo je rekao: „Ma nemaš frke... mljaflj... mmme, dobrolisistavljenaaaa...“ Onda je Benac šapnijo: „Svjetski mi je brale, jebate! Evo da saće planit ređipet!“ Ja sam rekao: „Ma oće kua! Nije Kejt još dosta popaljitis!“ Onda je Mlađo rekao: „Huoaaajme, Keeejt... mljahof... čekaj da ti časkom otkopčam ređipet... fljehnj...“ Kejt je rekla: „Mme, nemoj, nemoj ređipet... hijooo... nemoj ređipet, pliiiz...“ Mlađo je rekao: „Ma kako neću... huoaaajme... evo ga, hop... uooalagaseštajeovoooo..“. Kejt je rekla: „Joooo, Mlađooooo...“ Benac je šapnija: „To brale! Najsvjetskiji si manga u ulici!“ Matko je rekao: „Muči, papane! Čuće nas pa smo najebenzi!“ Mlađo je rekao: „Poasti koji limuni... poasti koji svjetski limuuuniiiii...“ Kejt je rekla: „Ajme, Mlađo, štamitočiniiiiš... ijoooo... ubilabimematerdamevidiiiii...“ Mlađo je rekao: „Hoaaaajme, Kejt.... al ti ovo nije lipo... mljaf... a, al ti nije lipoo...“ Kejt je rekla: „Ijooo, je, lipo mi jeeee...“ Mlađo je rekao: „A koliko, Keejt... koliko ti je lipooo...“ Kejt je rekla: „Mmme, masuuuu... masu mi je dobroooo...“ Benac je šapnijo: „Masu joj je dobro, brale! Sad je skrati za mudante!“ Ja sam šapnijo: „Ma oće kua!“ Mlađo je rekao: „Hiiijaooo, Kejt, ovo je ludilooooo... moraću te skratit za mudanteee... hjooo...“ Kejt je rekla: „Hjaooo, skrati me, Mlađoooo... odma me skrati, hjaoooo... i ja ću ih tebi časkom strgnit...“ Mlađo je rekao: „To, Kejt, samo navaliiiii... gssssja...“ Matko je šapnijo: „Poala kurbače! Poala koja kurbača, jebate!“ Ja sam rekao: „A u pene, odvratna je do gadljivosti!“ Benac je šapnijo: „Začepaus vas dva, sve ćete zasrat! Šta bi vi tili ćiribimbit, a da nikom ništa ne uđe?!“ Mlađo je vikao: „Hsssss... hsssss-jaaa... hss-hss-hss-vidištatičinim, Keeeejt...“ Kejt je govorila: „Mu-oa-muoa-muoa... polako, Mlađoooo... muoa-muoa... tejk it iziiii... muoa-muoa...“ Mlađo je vikao: „Hssst-hssst-hssst... ne mogu iziii... hssst-hssst...“ Matko je šapnijo: „Di se ovi zalaufa, jebate! Sve će nam uprskati!“ Mlađo je vikao: „Hsss-ha... hsss-ha... mme, dolazi mi... hsss-ha...“ Kejt je govorila: „Zakoči se, Mlađo... huoh-huoh... morašsemalo-zakočit... hi-joooo...“ Ja sam šapnijo: „Pa ovi sve na brzihen, jebate! Meni mama i tata to masu duže!“ Mlađo je vikao: „Saću... hsss-hsss... ajme saću... „ Kejt je govorila: „Ajme nemoj... muoah... ajme, jebemliti, nemoj još...“ Mlađo je vikao: „Moraću... hsst-hsst... ajme moraćuuu...“ Samo onda je Matko arlauknijo: „Stop!!! Stoj, rekao sam!!!“ Mlađo i Kejt su skočili. Ja sam dreknijo: „Obustavite sve daljnje aktivnosti!!!“ Kejt je zacmizdruljila: „Ajme, jadna ti sam! Biće ti ovo roditelji!“ Mlađo je pitao: „Ko je to? Ko je na vratima?“ Matko je rekao: „Ovdi evropska trojka!“ Mlađo je pitao: „Koja trojka, jebate?! Šta vi oćete?“ Ja sam rekao: „Ovdi evropska trojka! Došli smo vam već da hitno prekidate s međusobnom jebaljkom!“ Mlađo je rekao: „Jeste vi malo nenormalni, a?! A šta ste dosad radili?“ Matko je rekao: „Sve dosad smo vas gledali! I sad smo odlučili vam reć da ne možete više tako nastavit!“ Mlađo je pitao: „Je li? A šta možemo?“ Ja sam rekao: „Možete počet ispočetka!“