SVETISLAV BASARA - Srpstvo i vojvođanstvoPiše: Svetislav Basara

Osim sahrana, ima li šta drugo novo u zemlji Srbiji? Nego šta nego ima. Nastala je još jedna srpska podela. Nedavno je, naime, odnekud lansiran predlog, koji je podržala i Goca Čomić, da se na predstojećem popisu - na kom će se videti ko je vjera a ko je nevjera - ravnopravno sa ostalim nacionalnostima uvrsti i nacionalnost - Vojvođanin.

Začudo, amok koji se na crnu vest da Vojvođani dolaze raširio po Kitaj Gorodu, SANU, nacionalnim mutlacima, ostacima zaklanog DSS i na ostalim forumima tih divnih nacionalnih stvorenja, bio je neuporedivo manji nego što sam očekivao. Bio je to potres od jedva tri stepena Šojićeve skale. NSPM je ponovo uhvaćen na spavanju. Nikakve tu grmljavine (zasad) nije bilo. Ni mukajet osude.

Najžešći je (opet zasad) bio Izvršni odbor SANU, koji je „ocenio“ da bi „uvođenje odrednice ‘Vojvođanin’ u budućem popisu stanovništva bio opasan presedan“. Nije to bilo sve što je priopćio IO SANU, umal, grešna mi duša, ne napisah SSRN, mada ne bih mnogo pogrešio ni da sam tako napisao.

„Ne sporeći prava svakog pojedinca da se izjašnjava kako želi“ - nastavio je IO u istom tonu - „smatramo da bi formalizacija ovog predloga bila opasan presedan, ne samo s gledišta načelnih i suštinskih razloga već i po načinu na koji se do ovog predloga došlo“.

Kad amoče, penušaju i lupetaju divna stvorenja s napred priloženog spiska, to je nekako OK, ali kad to čine „najumnije srpske glave“, onda je to razlog za ozbiljnu zapitanost kakve su najbezumnije kad su najumnije srpske glave takve.

Ostavimo mi po strani popisnu budućnost Vojvođana - niti ih osporavam, niti za njih lobiram - pa razmotrimo akademičku tupoumnost. Razmatranje prvo. Zbog kog bi qwrza uvođenje odrednice Vojvođanin - koja postoji otkako postoji Vojvodina - bio „opasan presedan“? Razmatranje drugo. Ako već g. g. izvršni odbornici tvrde da „ne sporne pravo svakog pojedinca da se izjašnjava kako želi“, zašto implicitno osporavaju to pravo pravdajući se „načelnim, suštinskim razlozima i načinom na koji se do predloga došlo“?

Izvršni odbornici SANU u stvari pokušavaju da kažu sledeće: „Protivimo se uvođenju odrednice Vojvođanin jer se plašimo da će, ako ih priznamo, od Vojvođana postati ono što je u Crnoj Gori postalo od Crnogoraca, a da će od Vojvodine postati ono što je postalo od Crne Gore - nezavisna država.“

Pa zašto onda nisu tako rekli. Eh, zašto? Zato što bi i da stisnu i da prdnu. I da se uskurče protiv ustavnog prava i da se prikažu kao tolerantni ustavobranitelji i poštovaoci ljudskih prava. A znate li šta biva sa onima koji bi da stisnu i da prdnu? Eh, šta. Takvi se u 98% slučajeva ukenjaju. To će su dogoditi i izvršnim odbornicima. Jedino što nije dobro je to što će se, kao i toliko puta do sada, pokenjati na ventilator.