EPS odbio da dostavi spisak 20 najvećih dužnika i podatke proglasio tajnim – na spisku bili Telekom, GSP Beograd, ŽelezaraElektroprivreda Srbije (EPS) odbila je zahtev portala i lista “Nova” za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i u odgovoru na upit navela da je spisak 20 najvećih dužnika “poslovna tajna”. To nije bio slučaj pre samo dva meseca, kada je portal Nova.rs objavio podatke o kompanijama koje najviše duguju EPS-u. Među njima je bio i “Telekom Srbije”, koji je zaključno sa 10. novembrom imao dug od čak 11 miliona evra.

Elektroprivreda Srbije odlučila je da ubuduće krije od javnosti podatke o kompanijama koje joj ne plaćaju struju i koje su zaključno sa novembrom imale dug od ukupno 175 miliona evra. To je jasno iz njihovog odgovora portalu Nova.rs i listu “Nova”, a nakon zahteva koji im je upućen po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Naime, 29. janaura portal je zatražio od EPS da redakciji dostavi spisak 20 najvećih dužnika u privredi i navede visinu njihovih dugovanja prema Elektroprivredi Srbije. Međutim, 10 dana kasnije umesto konkretnog odgovora portal je dobio rešenje kojim se odbija zahtev “Nove”.

„EPS AD u konkretnom slučaju ceni da preteže interes zaštite poverljivih podataka, u odnosu na interes javnosti da zna, te je odlučeno kao u dispozitivu”, piše u rešenju koje je dostavljeno portalu Nova.rs.

Ova državna kompanija, koja zbog nekoliko neplaćenih računa “goni” građane, sakrivanje podataka o dužnicima pokušala je, piše portal – neuverljivo da obrazloži, pozivajući se na nekoliko zakona.

Razlozi uskraćivanja informacija 

Kako piše u tom dokumentu, EPS AD je utvrdio da postoji razlog za isključenje slobodnog pristupa infomacijama od javnog značaja i pozvao se na član 9, stav 1. i tačku 5 Zakona.

Njime je, kako se navodi, propisano da organ vlasti može tražiocu da uskrati pristup informacijama od javnog značaja, “ako bi time učinio dostupnim informaciju ili dokument za koji je propisima ili službenim aktom zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao tajni podatak ili predstavlja poslovnu ili profesionalnu tajnu…”

EPS se dalje poziva i na Zakon o zaštiti poslovne tajne, ali i na član 185. Zakona o energetici, koji propisu, kako se navodi u rešenju, da je “EPS kao snadbevač električnom energijom u obavezi da čuva kao poslovnu tajnu podatke i dokumenta koji sadrže informacije o prodajnim cenama, količini i uslovima snadbevanja električnom energijom, merne podatke o proizvodnji odnosno potrošnji krajnjih kupaca, kao i druge podatke i dokumenta čije objavljivanje ili činjenje dostupnim trećim licima može dovesti do poremećaja na tržištu električne energije”.

Dalje dodaje da se jedna odredba odnosi i na ugovore o snadbevanju električnom energijom u periodu od godinu dana od dana prestanka tih ugovora…, s tim da se i po isteku tog perioda merni podaci o proizvodnji, odnosno potrošnji električne energije krajnjih kupaca mogu saopštavati, odnosno dokumenta davati trećim licima samo po zahtevu proizvođača, odnosno krajnjeg kupca električne energije.

Komisija za kontrolu državne pomoći pokrenula postupak

Razlog za izostanak novih informacija o 20 najvećih dužnika EPS-a mogao bi da bude u tome što je informacija o najvećim dužnicima, koju je objavila Nova.rs, izazvala veliku pažnju u javnosti, navodi ovaj portal.

Reagovala je i Komisija za kontrolu državne pomoći koja je potvrdila da je dobila predmet koji se odnosi na inicijativu za ispitivanje moguće državne pomoći date Telekomu, vezano za dugotrajnije tolerisanje neplaćanja električne energije od strane JP EPS.

Prema navodima iz prijave, ovakav aranžman između Telekom Srbija i EPS-a nije usklađen sa pravilima o dodeli državne pomoći u Republici Srbiji, budući da Telekomu Srbija omogućava ekonomsku prednost na tržištu i povoljnijij položaj u odnosu na konkurente, imajući u vidu značaj troškova električne energije za poslovanje privrednih subjekata, koji su inače dužni da redovno izmiruju obaveze EPS-u.

Izvor: Nova.rs, N1