Tešić ojadio i Zastava oružjeDRŽAVNI REVIZOR UTVRDIO NEPRAVILNOSTI U JOŠ DVE DRŽAVNE FABRIKE NAORUŽANJA

Tešić ojadio i Zastava oružje

Nema dokaza da su Vektura trans i Partizan tek, koje kontroliše jedan od finansijera SNS, robu nabavljenu od Zastava oružja, prodali po istim cenama po kojima su je platili državnoj firmi iz Kragujevca. Otuda sumnja da je državna fabrika ostala bez više od 400 miliona dinara, i to na isti način na koji je GIM oštetio Krušik

Otkrića uzbunjivača Aleksandra Obradovića i medija o koruptivnoj trgovini domaćim oružjem privilegovanih privatnih izvoznika koji su ostvarivali prihode na štetu državne namenske industrije, sa svakim svojim novim izveštajem potvrđuje i Državna revizorska institucija. Posle Krušika, DRI je kontrolisao finansijske izveštaje Zastava oružja iz Kragujevca i firme „Milan Blagojević Namenska“ iz Lučana. U slučaju Krušika, revizor je utvrdio da je ovu fabriku za 16,4 miliona dolara oštetilo privatno preduzeće GIM, za koje je posredovao sada pokojni Branko Stefanović, otac doskorašnjeg ministra policije i novog ministra odbrane Nebojše Stefanovića. U izveštaju za Zastava oružje pak DRI je izrazio sumnju da su na isti način ovu fabriku oštetile firme privatnog trgovca oružjem i finansijera SNS-a Slobodana Tešića.

Naime, kako se navodi u izveštaju DRI, Vektura trans (Vectura Trans) i Partizan tek (Partizan Tech), dve firme pod kontrolom Tešića, sa kojima je Zastava oružje imala komisione ugovore o izvozu svojih proizvoda tokom 2019, nisu dostavile dokumentaciju kojom bi potvrdile koliko su zaradile od te prodaje, čime je moguće oštećena državna fabrika namenske industrije iz Kragujevca. U prošloj godini, Zastava oružje imala je sklopljenje komisione ugovore sa devet firmi. Sve one su, osim Vekture trans i Partizan teka, na zahtev Zastave oružja, tokom revizorske kontrole dostavile dodatnu dokumentaciju. Imajući u vidu da ne postoji dokaz da su ove dve firme proizvode Zastava oružja prodale po ugovorenoj komisionoj ceni, DRI je izneo sumnju u verodostojnost prikazanog prihoda po ovom osnovu u iznosu od oko 410,9 miliona dinara.

„U postupku revizije utvrđeno je da je Društvo (Zastava oružje) evidentiralo prihode od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu, koji su ostvareni prodajom preko navedenih komisionara, na osnovu faktura izdatih ovim komisionarima, bez pribavljenog obračuna komisione prodaje sa pratećom dokumentacijom u vezi realizacije komisionog posla“, navodi se u izveštaju DRI. Takođe se precizira da nisu dostavljeni ugovori sa ino-kupcem, izvozne dozvole, dokumentacija u vezi sa naplatom, kao i dokumentacija o nastalim troškovima u vezi sa komisionim poslom: prevoz, carina, osiguranje, provizije, kao i dokazi o isplati nastalih troškova. Zbog svega toga DRI otvoreno sumnja da „postoji rizik da Zastava oružju nisu prenete sve koristi od obavljenog komisionog posla realizovanog po povoljnijim uslovima od uslova predviđenih komisionim ugovorom“.

Ukoliko firma ima licencu za trgovinu naoružanjem i vojnom opremom, kao što su imale GIM i Tešićeve firme, ona sa nekom od domaćih fabrika naoružanja i vojne opreme može da sklopi samo komisioni ugovor. To znači da kada kupac (uglavnom iz inostranstva) plati robu, trgovac dobija komisionu proviziju (obično oko pet odsto), a proizvođač (neka od fabrika namenske industrije) ostatak novca. Revizor je utvrdio da je GIM oružje Krušika prodavao inostranim kupcima skuplje, a da razliku od ugovorene komisione i ostvarene cene nije uplatio Krušiku. DRI sumnja i da je na isti način bez profita ostala i Zastava oružje po osnovu ugovora sklopljenih sa Tešićevim preduzećima.

Revizor navodi da je Zastava oružje sa Vekturom sklopila dva ugovora vredna ukupno 1,3 miliona evra i da to preduzeće ni nakon zahteva ove fabrike nije dostavilo dodatnu traženu dokumentaciju. Partizan tek je sa Zastava oružjem sklopio ugovore vredne oko 2,18 miliona evra, ali nije dostavio zaključene ugovore sa kupcima u inostranstvu. Revizor zaključuje da nijedna firma nije pružila dokaz da je prodajna cena bila ista kao ona iz komisionog ugovora.

Državna firma iz Kragujevca je, kako navodi revizor, prikazala da su prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu prošle godine iznosili 2.346,47 miliona dinara ili nepunih 20 miliona evra. Od toga na prihode od prodaje preko komisionara otpada čak 1.513,57 miliona dinara, ili skoro dve trećine ukupnih prihoda.

Sudeći po izveštaju DRI, i u Zastava oružju je bila raširena praksa iz Krušika da privatnici preprodaju oružje po većim cenama od ugovorenih i da razliku nezakonito zadrže za sebe. Revizor je, naime, utvrdio da je Zastava oružje priznala dodatne toškove firmama Beatronik suplaj (Beatronic supply) od 655.430 evra i Vip global logistiku (Vip Global Logistics) od 235.195 evra na ime navodnog angažovanja konsultanata, iako bi prema komisionim ugovorima taj trošak, i ako ga ima, trebalo da snosi izvoznik-komisionar, a ne proizvođač.

Autor: VUK Z. CVIJIĆ
Opširnije u štampanom izdanju NIN-a od 29.10.2020.