Psiholozi se pobunili protiv Vučića i traže da povuče spotDruštvo psihologa Srbije pozvalo je predsednika Srbije Aleksandra Vučića da iz svoje kampanje hitno povuče spot u kome se prikazuju psihološki testovi, i upozorilo ga da je zloupotreba testova u reklamne svrhe "nezakonita i neetična".

„Naša dužnost je da vas upozorimo na štetnost ovakve upotrebe psiholoških testova, kako za psihološku struku, tako, verujemo, i za samu vašu kampanju koja treba da uzme u obzir legalnost i legitimnost prava upotrebe psiholoških materijala u medijskom prostoru“, navela je u saopštenju za javnost predsednica Društva psihologa Srbije Tamara Džamonja Ignjatović.

Dodala je da upotreba psihološkog Roršahovog testa na ovaj način predstavlja kršenje autorskih prava koja su regulisana na međunarodnom nivou.

„Distributeri test mogu preuzeti od dva ovlašćena proizvođača, u Švajcarskoj i Nemačkoj, a dalje ga mogu izdavati samo fizičkim licima ili institucijama koje imaju zaposlene profesionalce u oblasti mentalnog zdravlja. U našoj zemlji distributeri stavljaju u promet ovaj test samo uz dokaz diplome psihologa koji je kupac, i koji se dalje obavezuje da će ga koristiti isključivo za potrebe rada psihologa“, ukazala je Džamonja Ignjatović.

Podsetila je da Zakon o uslovima za obavljanje psihološke delatnosti izričito naglašava da je upotreba psiholoških mernih instrumenata isključivo u nadležnosti psihologa i da svaka upotreba od strane drugih lica predstavlja kršenje zakona.

"Javno prikazivanje testovnog materijala direkno nanosi štetu psiholozima u kliničkoj praksi, jer je veoma važno da ispitanici nisu unapred upoznati sa sadržajem testova, kako bi njihovi odgovori imali interpretativnu, dijagnostičku vrednost. Prikazivanjem tog materijala na televiziji i kroz druge medije, u potpunosti se narušava validnost ovog testa za primenu u praksi", navela je Džamonja Ignjatović.

Prema njenim rečima, način upotrebe i "interpretacije" Roršahove karte na način kako je prikazan u predizbornom spotu Aleksandra Vučića predstavlja "potpuno iskrivljen" način upotrebe tog testa u praksi.

"Ovakav naivan i gotovo karikaturalan pristup tumačenju odgovora narušava ugled naše profesije, a smatramo da negativno doprinosi i vašoj predizbornoj kampanji", navela je Tamara Džamonja Ignjatović.

Izvor: Nova.rs