JELENA OBUĆINA - Da li ćemo imati zaključak o politici i planu u vezi sa Kosovom? Živi bili pa videli – na televizijiJelena Obućina, uvodni komentar za Dnevnik Nova S

Možda mi grešimo. Evo ova televizija četiri godine šalje zvanične pozive i mejlove u vladu i u predsedništvo i u vojsku i u MUP i u zdravstvene instutucije i u crkvu i gde sve ne - da dođu sagovornici.

Tako predsednik zove opoziciju na konsultacije o Kosovu, a ona mu isto tako – preko televizije odgovara. I šta ćemo na kraju dobiti – opet dva, tri dana televizijskog programa u Skupštini.

Mislite li da će biti neke odluke - rezolucije, memoranduma, deklaracije… čemu Skupština inače služi?

Da li ćemo imati zaključak o politici i planu u vezi sa Kosovom? Živi bili pa videli – na televiziji. Nije drugi februar daleko. A možda mi grešimo ne bi bio prvi put.

Izvor: Nova.rs