Zaštitimo mame i bebe, one moraju biti u mogućnosti da pored sebe imaju nekoga u koga imaju poverenjaNe smemo da dozvolimo da rođenje, kao jedan od najlepših činova u životu, bude predmet traume ako želimo da živimo u zdravom društvu. Zaštitimo mame i bebe. One moraju biti u mogućnosti da pored sebe u tom trenutku imaju nekoga u koga imaju poverenja. Ne vidim zašto bi iko razuman to sputavao.

Marina Pavlić, Kreni-Promeni

Izvor: Kreni-Promeni