Odbijam uticaj Markusa, Atosa, Eda i OskaraPiše: sudija Milimir Lukić, za nedeljnik ''Radar''

Tužilaštvo za organizovani kriminal treba da zatraži nastavak Skaj razgovora, posebno iz vremena donošenja odluke veća Vrhovnog kasacionog suda, jer imam snažan osećaj da će se tu negde pojaviti lice koje u razgovorima identifikuju kao veliki šef, sa kodnim imenom Oskar. Tada ćemo videti da li je opozicija neosnovano i lažno teretila predsednika da je on veliki šef Oskar, ili će Vučić morati pred organima države da objašnjava zašto protivustavno deluje na rad pravosuđa

Organizovani kriminal ima razarajući učinak po institucije jedne zemlјe, on je najopasniji po građane, njihovu bezbednost, zdravlјe i imovinu. Ubacivanje „prlјavog novca“ u ekonomske tokove može prouzrokovati propast privrednog sistema. Pojedine zemlјe Latinske Amerike su doživele ekonomski kolaps zbog učinka koji iza sebe ostavlјa ova pošast, a delovi Italije su ličili na ratnu zonu, u trenucima kada su odlučili da mu se suprotstave.

On je tako destruktivan i društveno opasan zbog činjenice da ga nema ako nije u sprezi sa državom i njenim institucijama, pogotovo onim koji se bave bezbednosnim, pravosudnim, ekonomskim i političkim pitanjima. Ustanove, zaražene tim virusom, ne rade više za javni interes, brutalno gaze pravila demokratije, i kao jedinu vrednost uvažavaju samo interes organizovanog kriminala.

Naša zemlјa ima tragično iskustvo sa organizovanim kriminalom, i to na više nivoa i u dužem vremenskom periodu. Uostalom, premijer Đinđić je stradao zbog te borbe. Bili smo svedoci jednog sjajnog perioda, kada su pred posebnim odelјenjem, koje je poznatije kao Specijalni sud, okončani postupci sa pravnosnažnim odlukama o ubistvu premijera, zemunskom klanu, ubistvu predsednika Stambolića. Objavlјivanje ovih presuda je bilo praćeno od strane najvažnijih svetskih agencija, a okolne države su imale stalne dopisnike i pratile dešavanja iz naših sudnica. Sve to je tada poslalo u svet snažnu sliku o moći pravosudnog sistema i snazi srpske države.

Danas, neke druge slike idu odavde, ali nam i iz tog sveta stižu slike o nama samima i događajima vezanim za pravosuđe. Pojavlјivanje razgovora koji su vođeni preko „Skaja“ i njihov kontekst, otvara mnoga teška i složena pitanja, na koja još nema odgovora.

Uklanjanje gnjile jabuke

Pre svega, na delu je kriza poverenja unutar sudskog sistema. Neupitno je da pravosuđe čini funkcionalno čvrstim i efektivnim sistemom poverenje da će lјudi unutar tih institucija poštovati zakon. Ukoliko se ovo poverenje okrnji, pa neko poštuje zakon a neko ne, cela građevina će biti srušena kao kula od karata.

Navedeno je, prvi važan razlog da Tužilaštvo za organizovani kriminal reaguje, jeste tako što će ispitati da li je neka sudska odluka nastala kao rezultat izvršenja kakvog krivičnog dela od strane sudija ili nezakonitog delovanja nekog spolјnog faktora na sudsko veće. Jer, samo blagovremenim uočavanjem i uklanjanjem gnjile jabuke iz pune košare mogu se sačuvati ostale zdrave od kvarenja.

Odluka veća Vrhovnog kasacionog suda, koja je usledila nakon sada aktuelnih razgovora vođenih preko „Skaj“ aplikacije, i koji kontekst razgovora upućuje u izvesnost donošenja takve odluke, po mnogo čemu je jedinstvena i odstupa od dotadašnje ustalјene sudske prakse. Naime, nije postojao slučaj iz prakse da sudija koji je učestvovao u donošenju odluke o pritvoru traži svoje izuzeće iz odlučivanja o krivici i bude izuzet po osnovu pristrasnosti.

Ta tvrdnja, da sam bio pristrasan da sudim na štetu lјudima sa planetarnom reputacijom, sadrži komične elemente. I tako biva u životu, kada se susretnu istina i laž, nastane burleska. Međutim, pored navedenog, ona ima i ozbilјnije konsekvence, naročito u postupcima pred Posebnim odelјenjem, gde se sudi strukturama koje imaju značajne finansijske i svake druge moći. Imam informacije i procene da su, zbog  rečenog, na više nivoa direktno bezbednosno ugrožene sudije. 

Lako je utvrditi ko je veliki šef

To je drugi važan razlog da Tužilaštvo za organizovani kriminal uklјuči svoje resurse i počne da radi svoj posao, tako što će zatražiti nastavak „Skaj“ razgovora, posebno iz vremena donošenja odluke veća Vrhovnog kasacionog suda, jer imam snažan osećaj da će se tu negde pojaviti lice koje u razgovorima identifikuju kao veliki šef, sa kodnim imenom „Oskar“, i da će se onda lako utvrditi njegov identitet. Tada ćemo videti da li je opozicija neosnovano i lažno teretila predsednika Vučića da je on veliki šef „Oskar“, i terati je da se zbog toga javno izvini predsedniku, ili će on morati pred organima države da objašnjava zašto protivustavno deluje na rad pravosuđa.