Ugovor vredan 15 miliona evra za promociju Expo dodeljen konzorcijumu oko firmi Srđana ŠaperaKompanije „McCann“ i „Drive“ (kojima je Šaper bivši vlasnik), „Two rivers“ (čiji je Šaper trenutni vlasnik) i „Studio za nove medije 12“, biće zadužen za kreativne, digitalne, PR i konsultantske usluge potrebne za promociju specijalizovane izložbe EXPO, odnosno do 21. decembra 2027. godine

Četvoročlanoj grupi ponuđača, u kojoj je firma u vlasništvu Srđana Šapera i dve kompanije koje je on nedavno prodao, dobile su posao pružanja marketinških usluga za EXPO 2027. Ugovor je vredan je 1,51 milijardi dinara bez PDV-a, odnosno 1,81 milijardi dinara sa PDV-om, odnosno oko 15,47 miliona evra, objavila je Nova ekonomija.

Konzorcijum koji čine kompanije „McCann“ i „Drive“ (kojima je Šaper bivši vlasnik), „Two rivers“ (čiji je Šaper trenutni vlasnik) i „Studio za nove medije 12“, biće zadužen za kreativne, digitalne, PR i konsultantske usluge potrebne za promociju specijalizovane izložbe EXPO, odnosno do 21. decembra 2027. godine.

S obzirom da je rok za izvršenje posla 30 meseci, ovo bi značilo da će grupa marketinških agencija za promociju ovog projekta imati prosečan mesečni budžet od oko pola miliona evra.

U ugovoru koji je objavljen na Portalu javnih nabavki, u obrazloženju se navodi da je ponudu za ovu uslugu grupa ponuđača podnela blagovremeno, navodi Nova Ekonomija.

Okvirni sporazum nije osnov za plaćanje, odnosno zaključuje se kada naručilac (institucija, državni fond, javno preduzeće…) ne može da unapred zna tačnu količinu robe ili usluga koja će im biti potrebna. Kasnije se potrebe preciziraju ugovorima.

Grupa ponuđača će, prema teghničkoj specifikaciji pružati kreativne usluge, odnosno upravljanje projektima, planiranje i strategija, moći će da biraju produkcijske kuća koje proizvode TV, novinske i radio oglase…

Takođe, pružaće digitalne usluge i vođenje društvenih mreža, kao i PR usluge.

Na koji način je odabrana grupa ponuđača?

Uslov za dobijanje posla bilo je da ponuđač ima najmanje 23 zaposlena, od čega najmanje troje ima deset godina radnog iskustva u oblasti marketinga i bar jednom međunarodnom nagradom za marketing.

Takođe, kriterijum za izbor bio je i da firma koja će raditi marketing za EXPO ima i softverske alate za praćenje društvenih medija, za analitiku i objavljivanje sadržaja i alate za analizu onlajn profila influensera.

Prilikom izbora ko će dobiti posao za marketinške usluge, Komisija za nabavku je morala dva puta da ovu ponudu „vrati“ na doradu.

Prvi put jer je tražila dokaze da grupa ponuđača poseduju licencu za alate za praćenje društvenih medija.

Primera radi, Komisija za nabavku se naknadno uverila da grupa ponuđača poseduje važeći softverski alat za praćenje društvenih medija na osnovu slika ekrana sa prikazanom aplikacijom iz kojih se, kako je navedeno, „na nesumnjiv način može utvrditi logotip aplikacije“.

Međutim, u dokumentaciji piše da se iz poslatih slika može zaključiti da konzorcijum ima licencu za aplikaciju, koji broj ljudi može da je koristi, ali ne i naziv alata, odnosno softvera.

Takođe, još jedan od dokaza koji je morao da se dopuni bio je i u vezi sa tim da li grupa ponuđača raspolaže ljudima koji imaju potraživane kvalifikacije, jer prilikom ponude nije navedeno „na osnovu kog opisa radnog posla su zaposleni stekli iskustvo u firmama“.

Još jedan od dokaza koji je zahtevan da se naknadno dostavi bio je u vezi sa međunarodnim nagradama za realizaciju projekta u oblasti marketinga.

Nakon što je sve dokaze dostavila, grupa ponuđača je dobila posao za EXPO.

Javna nabavka za potrebe Međunarodne izložbe „EXPO 2027″ objavljena je na na Portalu javnih nabavki 24. aprila, u okviru posebne sekcije za EXPO koja je počela sa radom, o kom je Nova ekonomija već pisala.

Srbija je izabrana za domaćina specijalizovane EXPO 2027 izložbe koja će biti organizovana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, sa temom „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“.

Izvor: Vreme