VIKTOR IVANČIĆ - Bilježnica Robija K: Smotana ispovjed za Veliku GospuViktor Ivančić, Feral Tribune 17/8/2007

Robi K. (IIIa)

Uvjek za Veliku Gospu mene moja mama pošalje da ispovidim se kod fra Ive. Ja sam u ispovjedačnici sjedio iza drvene rešetkice. Fra Ive je sjedio sa druge strane drvene rešetkice. Ja sam sklopijo ruke ispod brade i govorijo sam: "Zgrišija san, oče, masu san zgrišija..." Fra Ive je rekao: "Ajmo, ajmo, nemoj mi velike uvertire! Pivaj nabrzihen šta si zgrišija, da možemo poć ća!" Ja sam rekao: "Vidija san šta nisam smija vidit!" Fra Ive je rekao: Ako si vidija gole s-se na plaži, to mi nemoj ni spominjat! Više ne može niko proć plažom da ne vidi gole s-se, bože me zakloni! Prema tome, to više nije nikakav grij!" Ja sam rekao: "Nisam vidijo gole s-se!" Fra Ive je rekao: "Baš šteta... A šta si vidijo?" Ja sam rekao: "Vidijo san šta nisam smijo vidit!" Fra Ive je podviknijo: "To sam razumijo, kremple, ali šta si tačno vidijo?" Ja sam rekao: "Vidijo sam fra Jozu kako šmrče!" Tu je u ispovjedačnici uletila tišina. Onda je fra Ive rekao: "Mollm?!" Ja sam rekao: "Vidijo sam fra Jozu kako šmrče!" Fra Ive je rekao: "Fra Jozu? Kako šmrče? Ma di si ga vIdljo?" Ja sam rekao: "Pa kod vas u župnom stanu, kad je bijo u subotu! Samo vas nije bilo unutra!" Fra Ive je rekao: "Ma čekaj, čekaj... Reci mi tačno šta si vidijo!" Ja sam rekao: "Jel znate ono ogledaIce šta ga ženskije koriste za šminku?" Fra Ive je rekao: "Znam!" Ja sam rekao: "E, to ogledalce je fra Jozo bijo naslonijo ispred sebe, drito na Novi zavjet!" Fra Ive je pitao: "E i?" Ja sam rekao: "I onda je na to ogIedalce bijo sasuo neki bjeli prah!" Fra Ive je pitao: "Kakvi prah?" Ja sam rekao: "E pa to ja ne znam! Ja sam još mali!" Fra Ive je rekao: "Dobro, dobro... I šta je onda bilo?" Ja sam rekao: "I onda je fra Jozo najprvo taj bjeli prah sa lamicom rasporedijo u jedan... kao... jedan mali putić..." Fra Ive je rekao: "U putić?" Ja sam rekao: "E u putić... I onda je fra Jozo smotao jednu novčanicu od dvista kuna u jedan tanki, tanki valjak... Skroz je maherski smota dvista kuna..." Fra Ive je pitao: ''I onda?" Ja sam rekao: "I ništa! Onda je kroz to šmrknijo taj bjeli prah sa ogledalca u nos!" Fra Ive je pitao: "Kroz dvista kuna?" Ja sam rekao: "Kroz dvista kuna!" U ispovjedačnici je opet uletila tišinčina. Onda je fra Ive rekao: "To ti meni oš reć da se fra Jozo drogira!? Jel tako?" Ja sam rekao: "To ja ne znam! Ja sam ga samo vidijo kako šmrče!" Fra Ive je uzdahnijo sa one strane drvene rešetkice. Onda je on rekao: "Al za koj k-rac šmrče kroz dvista kuna, j-bate? Šta ne šmrče kroz... štajaznam... kroz slamku za kokakolu?" Ja sam rekao: "E to ja ne znam! Ja sam još mali!" Fra Ive je rekao: "Ma ne virujem da se dvista kuna uopće može tako usko smotat za šmrkanje!" Ja sam rekao: "A može, može! Vidijo sam ja fra Jozu, maherski on to smota!" Fra Ive je iza drvene rešetkice okrenijo se facom prema meni i rekao je: "Aj pokaži!" Ja sam pitao: "Šta pokaži?" Fra Ive je rekao: "Pokaži mi kako je fra Jozo smota!" Ja sam rekao: "Ha, pa otkud meni dvista kuna!" Fra Ive je rekao: "Pa imaš valjda koju manju novčanicu!" Ja sam rekao: "Imam dvajs kuna!" Fra Ive je pitao: "Otkud tebi dvajs kuna?" Ja sam rekao: "Dala mi je mama za slađu!" Fra Ive je rekao: "Okej, aj smotaj mi je da vidim kako to izgleda!" Onda sam ja izvadijo iz žepa dvajs kuna i smotao sam ih na butinici u tanki, tanki valjak. Onda kad sam smotao onda sam ja tanki, tanki valjak od dvajs kuna gurnijo fra Ivi kroz bužu od drvene rešetkice. Fra Ive je uzeo đenge u tankom, tankom valjku i razgledavao ih je. Onda je on rekao: ''Okej, završili smo sa ispovjedi! lzmoli tri zdravomarije i slobodan si!" Ja sam rekao: "Molim?!" Fra Ive je rekao: "Ispovjed je gotova, kažem, izmoli tri zdravomarije i moš ić!" Ja sam podviknijo: "A mojih dvajs kuna?!" Fra Ive je opet se okrenijo sa facom prema meni i rekao je: "E, to ti je globa šta sereš i izmišljaš protiv crkve! Sram te bilo, takve demucijancije izmišljat! I svaki put ću ti rebnit globu kad mi dodeš na ispovjed sa takvim sranjima! Kapito?!" Ja sam šutijo sa ove strane drvene rešetkice. Fra Ive je šutijo sa one strane drvene rešetkice. Onda sam ja otvorijo vrata od ispovjedačnice i izgibao sam vanka. Onda je za dvi minute fra Ive isto izgibao iz ispovjedačnice. On je popravljao konop od kafene veštice kad je do njega došao onaj barba Grgo iz pandurije. Barba Grgo je fra Ivi pokazao značku i rekao mu je da je on imspektor Grgo iz pandurije. Fra Ive je pitao: "Šta mogu učinit za našu panduriju?" Barba Grgo je njemu rekao: "Vidite, fra Ive, ja ću sa vama morat obavit jedan razgovor!" Fra Ive je pitao: "Kakvi razgovor?" Barba Grgo je rekao: "Imamo dojavu!" Fra Ive je pitao: "Kakvu dojavu?" Barba Grgo je uzdahnijo i rekao je: "Imamo dojavu da na ispovjedi naplaćivate odrišenje grija! Jel to tačno?" Fra Ive je zlamenovao se preko čela i rekao je: "Zaime isukrstovo! Naravski da nije tačno!" Barba Grgo je naperijo kažimprst prema njemu i rekao je: "E, tu je zaj-b! Jerbo je maloprije naš čovik bijo kod vas na ispovjedi i od njega ste uzeli označene novčanice!" Fra Ive je tuto kompleto zaškarpunIjo se preko face i dreknijo je: "Vaš čovik?! Vaš čovik?! Oni mali smrad!?!" Barba Grgo je rekao: "Ja bi na vašem mistu pripazijo kako govorim o agentima službe sigurnosti... Znači, niste uzeli od njega označene novčanice, a?" Fra Ive je raširijo ruke i rekao je: "Kakve označene novčanice, čoviče?!" Barba Grgo je protrljao palac po kažimprstu i rekao je: "Lipo označene! Ovako smotane u uski, uski valjak, he-he-he..." Fra Ive je gledao preda se sa zinutim ustima. Onda je on viknijo: "A p-čkalimu materina, dabilimu p-čka materina! Kako me malo sralo navuklo!" Barba Grgo je rekao: "Je, zaj-bano je, al dokazi su dokazi...'' Onda su fra Ive i barba Grgo šutili i gledali su svaki preda se. Sa zvonika Gospe od Cukra je remeta Litre označijo tačno u podne. Onda je fra Ive pitao:''I? Šta ćemo sad?" Barba Grgo je rekao: "Ništa, sad vas vodim u stanicu da date iskaz, sve po proceduri! IIi..." Fra Ive je pltao: "Ili?" Barba Grgo se nakeserIjo: "IIi možete na licu mista platit globu od dvista kuna! Nije puno, j-bemu miša! I svi smo mirni i bog nas blagoslovijo!" Fra Ive je zarežao: "Lipo ste to smislili, svaka čast... Oćete možda da vam tih dvista kuna smotam u uski, uski valjak?" Barba Grgo je rekao: "A ne, fala lipo! Meni tribaju dvi po sto!" Fra Ive je pitao: "Zašto dvi po sto?" Barba Grgo je rekao: "Jedna za pravnu državu, a jedna za tajnog agenta!" Onda sam ja poslje iza Gospe od Cukra gibao prema doma i razgledavao sam đengu od sto kuna. PIuskvamperfa mi je đenga od sto kuna izgledala u ruki. Samo onda sam ja sudarijo se sa onim fra Jozom. Fra Jozo je meni rekao: "Pazi mali kud ideš, pizdamu materina! Prokinijo si me tačno u gnjate!" Ja sam rekao: "Sori, fra Jozo, gledao sam u đengu, pa nisam vidijo di idem!" Fra Jozo je pogledao meni u ruke i pitao je: "0tkud tebi malom tolika lovuša, j-bate?" Ja sam rekao: "A to? To mi je maloprije dao fra Ive!" Fra Jozo je rekao: "N bava kua? A zašto ti je dao?" Ja sam rekao: "Za sto kuna sam mu proda piz kokaina!"