Seka Sablić: Na vrhu su lopovi i manipulanti, alavi, besramni i beskrupuloznosti


Na vrhu su lopovi i manipulanti: alavi, besramni i beskrupuloznosti. Izokrenuli su istinu da bi se raspao sistem vrednosti i u ljudima isplivalo najgore.

Jelisaveta Seka Sablić
iz intervjua za Blic, jun 2017. g.